Statnetts styre med investeringsbeslutning for Blåfalli-Gismarvik

29.11.2022
Blåfalli-Gismarvik vil bidra til å dekke strømbehovet til ny og eksisterende industri i hele regionen
Foto: Aibel - Øyvind Sætre
Et viktig steg i arbeidet med å utvikle et fremtidsrettet strømnett i regionen.
 
Statnett kan gå videre med planlegging av hvordan byggingen skal gjennomføres - og de første kontraktene kan lyses ut. 

Frem til nå har arbeidet i prosjektet bestått av prosjektering og videreutvikling av planer for ledningen og transformatorstasjonen i Gismarvik og utvidelsen i Blåfalli.  
Nå går arbeidet over i en ny fase hvor man fortsetter med mer detaljert prosjektering og med planer for hvordan selve byggingen skal gjennomføres.  

Anskaffelsesprosessen blir viktig i arbeidet videre, og planen er at de første kontraktene vil bli utlyst før sommeren 2023. I første omgang er det kontrakter i forbindelse med grunn- og byggearbeider på transformatorstasjonene og hovedkontraktene på bygging av ledningen som blir utlyst.

Kontraktinngåelse vil ikke skje før konsesjon foreligger.  –Dagens styrebeslutning vil bety mye jobb til byggenæringen, at utlysningene kommer til våren allerede er veldig bra, sier Bernt Jæger i Næringsforeningen.
 
Etterspørsel etter kraft øker 
Omstillingen til nullutslippssamfunnet skyter fart, og etterspørselen etter fornybar kraft øker. Stadig flere ønsker å knytte ny næringsvirksomhet til nettet eller øke eksisterende uttak.

- Fram til 2030 skal vi investere 60-100 milliarder kroner for å forsterke det sentrale strømnettet. Et av de områdene som vil merke størst aktivitet, er området rundt Bergen, ved Sognefjorden og på Haugalandet, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett. 

- Dagens beslutninger viser at vi følger opp ambisjonene om høyt tempo i vårt arbeid med å forsterke og utvikle transmisjonsnettet. For å kunne etablere ny grønn industri og nå klimamålene har vi dårlig tid. Vi har fått på plass en ny strategi og etablert områdeplaner for å optimalisere nettutbyggingen, og nå skal vi sørge for å gjøre vårt for å nå dit i tide, sier Vardheim.

Haugalandet er et godt eksempel på behovet for å bygge mer nett framover.  Blåfalli-Gismarvik vil bidra til å dekke strømbehovet til ny og eksisterende industri, næringsliv med nye arbeidsplasser og tilknytning til elektrifisering av petroleumsnæring, samt eventuell tilknytning av fremtidig havvind.

Blåfalli-Gismarvik er en del av Statnetts områdeplan for Haugalandet og inngår i et strategisk målbilde med nødvendige tiltak, fordelt på ulike trinn, for å møte behovene i området.  

Veien videre 

-Beslutningen medfører at vi går i gang med å prosjektere infrastruktur-prosjekter nå i 2023. Vi skal blant annet bygge ny vei til stasjonsområdet til Statnett. Når det er sagt, den aller viktigste nyheten her er at dette er særdeles viktig for all industriutvikling på Haugalandet! Dette gjelder både for eksisterende industri og nye etableringer som planlegges. En svært viktig milepæl og et viktig skritt på veien, fastslår Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal komme med sin innstilling til Olje- og energidepartementet (OED), som gir konsesjon.  
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund