Sterkt første kvartal for Reach Subsea

09.05.2023
- Vår vekst muliggjøres blant annet av et sterkt team og en flåte av topp moderne fartøyer på økonomisk attraktive, langsiktige charterturer, sier Jostein Alendal, administrerende direktør i Reach Subsea. 
Rekordhøy ordrereserve og omsetningsøkning på 81%
Reach Subsea, data- og subsea-tjenesteleverandør til havbasert industri, publiserte rekordhøye inntekter og forbedret EBIT for første kvartal 2023. Omsetningen vokste med 81 prosent til 234 millioner kroner, og ordrereserven vokste med 133 prosent til rekordhøye 815 millioner kroner.

– Reach Subsea er perfekt posisjonert i et marked med sterk vekst i etterspørselen både innen tradisjonelle olje- og gassrelaterte tjenester og fornybar energi. Vår vekst muliggjøres av et sterkt team, en flåte av topp moderne fartøyer på økonomisk attraktive, langsiktige charterturer, en oppdatert utstyrspool og komplett produkt- og tjenestetilbud, uttaler administrerende direktør Jostein Alendal.

Forbedret lønnsomhet
Lønnsomheten til Reach Subsea ble forbedret i første kvartal, som vanligvis er sesongmessig svakere når det gjelder utnyttelse. Driftsresultatet (EBIT) var negativt 8 millioner kroner mot 38 millioner kroner i 1. kvartal 2022. Resultatet før skatt ble 6 millioner kroner, mot et underskudd på 44 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Vi har økt kapasiteten siden i fjor, og jeg er glad for å se at vi økte fartøyutnyttelsen, noe som driver marginforbedringen. I løpet av første kvartal har vi faset inn flere nye fartøy og brukt tid på å mobilisere og forberede dem til den kommende høysesongen. Den sterke utviklingen i ordrereserve indikerer fortsatt sterk vekst og høy utnyttelse fremover, sier Alendal.

Flere store kontrakter
Så langt i år har Reach Subsea annonsert flere store kontrakter både innen olje og gass og havvind, inkludert en treårig rammeavtale med Equinor for arbeid på norsk kontinentalsokkel og internasjonalt frem til 2026.

I 2024 forventer Reach Subsea å lansere sine to første autonome subsea-støttefartøy, Reach Remote. Byggingen av fartøyene, delsystemene og kontrollsentrene går fremover, og fullskala testing, sertifisering og klientverifisering vil starte tidlig i 2+24.

– Robotikk er fremtiden i denne bransjen. For et stort spekter av oppgaver kan vi bruke de små, kostnadseffektive Reach Remote-støttefartøyene som nesten ikke har utslipp. Vår kundedialog tyder på stor interesse for konseptet over hele verden, og vi forventer å se Reach Remote klar for kunder fra hovedsesongen i 2024, avslutter Alendal.

Høydepunkter for 1. kvartal 2023 (2022-tall i parentes):
  • Første kvartal 2023 var preget av sesongmessig lavere utnyttelse, og forberedelser til kommende hovedsesong.
  • EBIT for 1. kvartal 2023 var NOK -8,4 millioner (NOK -37,7 millioner), mens resultat før skatt var NOK 5,6 millioner (NOK -44,3 millioner).
  • Sikret 126,3 millioner kroner i ny egenkapital i en rettet emisjon, og fullførte oppkjøpet av Viking Reach.
  • På sporet med mobiliseringer, utstyrsoppgraderinger og forberedelser til hovedsesongen i 2023 og de kommende årene med en flåte av toppspesifikasjoner, moderne fartøy, ROV-er og undersøkelsesspredninger.
  • Sterke markedsforhold på tvers av alle sektorer drevet av høye energipriser, økt fokus på energisikkerhet og strukturell vekst innen fornybar offshore
  • Ordrereserven økte ytterligere til et rekordhøyt nivå på 815 millioner kroner
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund