Stor interesse for styrearbeid

24.05.2024
F.v. Bernt Jæger (Næringsforeningen Haugalandet), Sara Alvsaker (Fremje), Marlene Nørgaard Carolus (styremedlem Formue Norge med mer), Frank Vikingstad (Cegal), Eli Sævareid (Mio), Normann Oftedal (Formue Rogaland) og Lise Waage (Eurojuris) var meget godt fornøyd med interessen og engasjementet på Den store styrekvelden.
-Går glipp av mange kompetente og dyktige styremedlemmer om en bare leter i sin nærmeste krets.
Fra 1. januar 2024 innførte regjeringen nye krav til kjønnssammensetning i styrer i norske foretak. Lovendringen innebærer at det innføres et krav om at hvert kjønn skal være representert med minst 40% i styrer i store og mellomstore selskaper.

Næringsforeningen introduserte nylig Styrekandidatlisten, i samarbeid med Formue og Fremje. Målet er å skape en kandidatliste som skal bidra til å profesjonalisere styrearbeidet i lokale og regionale virksomheter og bidra til at bedrifter og valgkomitéer leter blant et bredere spekter av kandidater.

Torsdag kveld denne uken arrangerte Næringsforeningen Haugalandet og Formue "Den store styrekvelden" som var startskuddet for arbeidet med å styrke mangfold og kvalitet på styrearbeid i store og små virksomheter i regionen. 

Over 100 personer var til stede og hørte interessante foredrag om hva det innebærer å være med i profesjonelle styrer. Lise Waage (Eurojuris), Sara Alvsaker (Fremje), Frank Vikingstad (Cegal), Eli Sævareid (Mio) og Marlene Nørgaard Carolus (dansk forretningskvinne og sitter i en rekke styrer) var engasjerte og dyktige foredragholdere.

Waage snakket om de nye reglene i styrer og deretter delte Vikingstad erfaringer og perspektiver om nytten av å ha et komplementært styre, og hvordan bedrifter kan planlegge rekrutteringsarbeidet til egne styrer.

Etter en god minglepause fulgte Alvsaker opp med det store potensialet som ligger blant kompetente individer som vender hjem, men som mangler nødvendige nettverk for å trå inn i styrerommene. Carolus snakket om viktigheten av investeringen i styrearbeid, både for bedriftene og styrekandidatene. Hun var tydelig på at kvinner kommer til å spille en langt større rolle i styrer i  årene fremover. Kompetanse og mangfold i styrer gir en stor verdi for bedriftene understreket hun.

-Dere går glipp av mange kompetente og dyktige styremedlemmer om en bare leter i sin nærmeste krets, sa Carolus med tydelig beskjed til næringslivet .

Sævareid avsluttet det hele med å sine egne styreerfaringer, og gav noen konkrete tips til styrekandidater og bedrifter på Haugalandet. 

Administrerende direktør i Næringsforeningen Haugalandet, Bernt Jæger, var godt fornøyd med både oppmøte og innhold denne kvelden.

-Dette var en flott mulighet for personer som ønsker å vite mer om hva styrearbeid kan innebære og en gyllen mulighet for bedrifter til å møte potensielle styrekandidater, sier  Jæger.

Jæger kunne i tillegg røpe at Høgskulen på Vestlandet i Haugesund fra høsten av starter opp studier om økonomiforståelse for styremedlemmer. Studiet gir 2,5 studiepoeng.

Her kan du se bilder fra arrangementet

Styrekandidatlisten for Haugalandet, med oversikt over kandidater og der en kan registrere seg, finner du her
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund