Store ambisjoner

19.10.2023
Sigmund Lier starter som ny leder i Haugaland Vekst 23. oktober. Fra venstre: Ingvild Haugen, Sigmund Lier, Rita Leinan, Gunn Evy Auestad, Tora Eide og Karianne Ellefsen. Vibeke Klungland begynner etter nyttår.
Ny leder i Haugaland Vekst: – Et håndplukket team for å løfte Haugalandet videre
Sigmund Lier har mandag sin første arbeidsdag som leder av Haugaland Vekst etter åtte år som ordfører i Tysvær kommune. Han har store ambisjoner på vegner av Haugalandet.
 

Gjennom regionalt nærings- og utviklingsarbeid skal Haugaland Vekst bidra til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping i regionen. Lier har over tid hatt et stort engasjement for regionen og for å finne frem til de gode samarbeidsløsningene som løfter Haugalandet opp og fram.

- Jeg brenner for regionalt utviklingsarbeid og interkommunalt samarbeid. Det ligger så mange muligheter i godt samarbeid. Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser, og krysningsfeltet mellom offentlig og privat sektor er utrolig spennende. Det vi gjør sammen er alltid bedre enn det vi gjør hver for oss, sier Lier.
 

Lier overtar ledelsen i Haugaland Vekst etter Inger K. Haavik, som nå går av med pensjon.

- Lier har en bredde i kompetansen og erfaringen sin. Vi oppfatter at han har opparbeidet seg bred tillit og troverdighet som gjør at han evner å få folk med seg og få ting til å skje, sa styreleder i Haugaland Vekst, Ole Bernt Thorbjørnsen da Lier ble innstilt til lederjobben i desember i fjor.
 

Lover et tydeligere og synligere Haugaland Vekst

I 2021 vedtok alle ti eierkommunene en felles strategi for næringsutvikling – «Veikartet for Haugalandet 2021-2025». I veikartet er det definert fire strategiske mulighetsområder for regionen som Haugaland Vekst styrer etter: grønn energi og industri, havnæringene, havbruk og landbruk, og reiseliv og opplevelse.
 

I løpet av den siste tiden er det ansatt personer med fagkompetanse innen de ulike mulighetsområdene. Etter et generasjonsskifte teller staben sju ansatte fra nyttår. Den nye lederen er opptatt av kontinuitet i det gode arbeidet som allerede pågår i organisasjonen. Samtidig kan omgivelsene forvente at Haugaland Vekst blir en tydeligere og synligere aktør fremover – både innad i regionen, men også i maktens korridorer i Oslo.
 

- Jeg har vært med i flere av rekrutteringsprosessene og vet at vi har et vanvittig sterkt team med dedikerte medarbeidere som er håndplukket for å løfte Haugalandet videre. Vi skal være en sentral stemme og et virkningsfullt verktøy i utviklingen av regionen. Sammen med kommunene og næringslivet skal vi være den organisasjonen som bringer ressursene sammen og løfter frem mulighetene som ligger foran oss.
 

Som skapt for grønt industriløft – men mangler folk

Lier påpeker at Haugalandet er «som skapt for grønt industriløft» og viser blant annet til havvind, maritim næring, prosessindustri, batteri og CCS. Disse er alle viktige verdikjeder i regjeringens plan for å sette fart på den grønne omstillingen i Norge. Men som resten av landet, har Haugalandet en hovedutfordring i det grønne skiftet:
 

- Vår største utfordring er at vi mangler folk på Haugalandet – arbeidskraft, kompetanse og innbyggere. Vi mangler både fagarbeidere og høyt utdannede. Vi har en flott region med alle muligheter og fasiliteter. Vi må gjøre oss attraktive, bygge framtidskompetanse og vise fram det gode livet på Haugalandet, både for mulige tilflyttere og hjemflyttere.
 

Allerede på sin første dag i lederjobben har Lier et tett program og mye på hjertet. Først er han vertskap for de nye ordførerne i Sauda og Suldal. Deretter holder han innlegg på «Rogalandstinget», en arena der lokale bedrifter, fagforeninger og interesseorganisasjoner kan komme med innspill til stortingsrepresentanter fra Rogaland. Budskapet til de folkevalgte har han klart for seg:
 

- Vi skal kunne forvente at de ser oss og taler Haugalandet sin sak. Til gjengjeld skal vi være tydelige på hva som er viktig for vår region og bidra til å spille stortingsrepresentantene våre gode.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund