Styrker posisjonen som ledende leverandør

08.05.2024
Niklas Persson, Managing Director Hitachi Energy’s Grid Integration, Sven Utermöhlen, CEO RWE Offshore Wind, og Mads Andersen, CEO Aibel.
Aibel og Hitachi Energy inngår rammeavtale med RWE for å akselerere havvindutbygging.
Rammeavtalen kommer i forlengelse av en kapasitetsreservasjonsavtale som ble signert i november i fjor. Den reserverer ingeniør- og produksjonskapasitet for å utvikle tre store HVDC-prosjekter. Prosjektene muliggjør overføring av elektrisitet fra havvindparker til tilknytningspunkter på land, ifølge en pressemelding.

Med de globale rammeavtalene har RWE kontrahert Aibel og Hitachi Energy i en delt kontraktsmodell. Anleggsarbeidet på land vil bli kontrahert i utbyggingsfasen av prosjektene av RWE. Avtalen omfatter leveranse av HVDC-systemer og bygging av selve plattformene. Aibel vil være ansvarlig for prosjektering, innkjøp og bygging i forbindelse med design, konstruksjon og ferdigstillelse av plattformene. Hitachi Energy skal levere sine VSC-systemer (Voltage Source Converter) for å konvertere vekselstrøm til likestrøm for effektiv langdistanseoverføring til land, hvor den vil bli konvertert tilbake til vekselstrøm.

Rammeavtalen fastsetter hvordan de tre prosjektene, og eventuelt flere prosjekter i fremtiden, skal håndteres. Den gjør det mulig for Aibel og Hitachi Energy å planlegge ressurser som sikring av forsyningskjede, ansettelse av arbeidskraft, fordeling av ingeniør- og produksjonskapasitet og forhåndsbestilling av materialer.

-Avtalen med RWE bekrefter at vi har et konkurransedyktig konsept utviklet i samarbeid med Hitachi Energy, og en pålitelig felles leveransemodell med en balansert risiko-belønningsprofil. Kapasitetsreservasjonen gir forutsigbarhet og styrker vår posisjon som en ledende leverandør til havvindmarkedet, sier Mads Andersen, konsernsjef i Aibel.

-Utbyggingen av havvind er avgjørende for å nå klimamålene. I RWE fortsetter vi å drive frem utbredelsen av havvindenergi i Europa og verden over, fordi vi tror på de langsiktige grunnleggende forholdene. Gjennom vårt partnerskap med Hitachi Energy og Aibel er vi i stand til tidlig å sikre den nødvendige ingeniør- og produksjonskapasiteten for tre store HVDC-systemer, for å sikre at fremtidige havvindparker kan integreres i kraftsystemet. Gitt den utfordrende markedssituasjonen, er denne typen avtaler akkurat det vi trenger for å lykkes, sier Sven Utermöhlen, direktør i RWE Offshore Wind.

-Vi er glade for at RWE har valgt oss til denne avtalen for å sikre at land kan oppnå sine mål om karbonnøytralitet, sier Niklas Persson, direktør for Grid Integration-segmentet i Hitachi Energy.-Energiomstillingen krever at vi er i stand til å levere innovative løsninger i stor skala og fart. Denne nye forretningsmodellen gjenspeiler vårt strategiske skifte der vi i høyere grad blir en partner for våre kunder i deres innsats for å styrke kraftnettet for tilførsel av mer ren, fornybar energi i kraftsystemet.

Tidlig sikring av kapasitet og signeringen av reservasjonsavtalen synliggjør RWEs intensjon om å øke tempoet for integrasjon av havvindenergi i kraftsystemene. Den nye rammeavtalen kan utvides til å omfatte andre mulige prosjekter over hele verden.

De tre prosjektene i avtalen kan legges til rekken av flere som Aibel og Hitachi Energy har gjennomført i fellesskap siden de to selskapene annonserte sitt strategiske partnerskap i 2016. Viktige havvindprosjekter vunnet av de to selskapene inkluderer omformerstasjoner for Dogger Bank A, B og C og Hornsea 3 Link 1 og Link 2 i Storbritannia, samt Dolwin 5 i Tyskland.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund