Være eller ikke være for Sjøfartsdirektoratet

19.09.2023
Melder det seg bedre alternativer, eller forblir Sjøfartsdirektoratet i de nåværende lokalene ved Smedasundet?
Sjøfartsdirektoratet må kanskje på jakt etter kontorlokaler. Men mye tyder på at de blir værende der de er.
 
Direktoratet etablerte seg i et flunkende nytt bygg sør i Smedasundet i 2006, etter en mye omdiskutert avgjørelse om flytting fra hovedstaden. Kontrakten for leie av bygget var på 20 år. I 2026 er det tid for ny kontraktsinngåelse, enten i nåværende lokaler, eller i andre lokaler som måtte være egnet til å huse en statlig institusjon i Haugesund med rundt 250 ansatte.

Kryptisk
Statsbygg er allerede på ballen. En annonse ligger nå ute på ulike nettsider med den noe kryptiske tittelen: »Mulighetsstudier for Sjøfartsdirektoratet i Haugesund kommune»

- Jeg har fått noen telefoner fra interessenter som lurer på om eiendommer de sitter på kan være aktuelle for Sjøfartsdirektoratet, sier spesialrådgiver i Statsbygg, Anne Marit Kielland Juel.

Hun skal håndtere eventuelle søknader fra eiendombesittere/investorer.

- Dette er vanlig praksis for statlige institusjoner som leier private utleieobjekter. Før leiekontrakter utgår, har vi instruks om å sjekke markedet og se om det finnes andre og bedre alternativer. Melder det seg nye interessenter, skal det gjennomføres en konkurranse mellom aktørene, sier Kielland Juel.

Det er selskapet Smedasundet Sjøfartshus AS som i dag eier bygget Sjøfartsdirektoratet holder til i. Selskapet hadde i fjor driftsinntekter på 16.5 millioner kroner og et resultat før skatt på 10.9 millioner. Det er eid av den formuende Knudsen-familien i Bergen.

1. oktober
I annonseteksten søkes det etter følgende:

«Kontorlokaler til ca. 250 ansatte i Sjøfartsdirektoratet, estimert fra 5650-7350 kvm., som skal dekke behovet for kontorarbeidsplasser og en del spesialfunksjoner knyttet til beredskap, opplæring mv.

Lokalene skal ha en sentral beliggenhet. Det er ønskelig med moderne, fleksible ogfunksjonelle lokaler som bidrar til å nå statens mål om effektiv areal- og ressursbruk. I tillegg vil det anses som positivt med gjenbruk som kan bidra til sirkulærøkonomi og lavest mulig klimagassutslipp.

Sjøfartsdirektoratet kan med fordel plasseres i et flerbrukerbygg med gode fellesfasiliteter, slik som møterom, kantine, sykkelparkering, garderobe m.m.

Ønsket overtakelse er vår/sommer 2026. Leieperiode er 10 år + evt. opsjoner på inntil 5 år x 2.

Frist for å spille inn potensielle leieobjekter: 1. oktober.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund