Veien til fremtidens suksess

28.08.2023
Fra venstre: Evelyn Vedholm Heggen, Vetle Lauareid Hovda automasjonslærling, Kamilla Bøthun Vik kontor og administrasjonslærling og David Vatnedal Nordtveit elektrolærling
Helgevold Gruppen vil sette en inspirerende standard for å investere i ungdomsutvikling i regionen. 
Helgevold Gruppen dyrker unge talenter og gir dem mulighet til å vokse sammen med selskapet. Med 27 nye lærlinger i år, innenfor ulike fagområder som kontor og administrasjon, elektro, telekommunikasjon og automasjon, viser de sin forpliktelse til å gi unge mennesker en solid start i arbeidslivet.

Denne satsingen er en økning sammenlignet med tidligere år, da de tok inn 18 lærlinger i fjor og 15 året før det.

- Det er et viktig samfunnsansvar vi tar for å skape lokale arbeidsplasser. Det er også en investering i fremtiden, vi trenger gode fagfolk, sier lærlingansvarlig hos Helgevold, Evelyn Heggen.

Selskapet har en dedikasjon til å utdanne lærlinger for å gi de en unik mulighet til å bli fullt kjent med selskapet, inkludert interne prosedyrer og kultur. Mange av lærlingene blir tilbudt fast jobb i Helgevold Gruppen etter endt lærlingtid. Dette er en anerkjennelse av den innsatsen og engasjementet de legger ned i opplæringen. 

- Ungdommene kommer med ny kunnskap og nytt blikk på gamle rutiner. De er nytenkende og fremtidsrettet og opptatt av ny teknologi som blir utviklet. Lærlingene blir godt kjent med bedriften og vi ønsker å beholde de fleste så lenge bemanningsbehovet er der. Hos oss har de også mulighet for fagbrev nr 2. Vi har brukt for både de med fagbrev og de som vil utdanne seg mer, fortsetter Evelyn.

Helgevold Gruppen er en selvstendig opplæringsbedrift, og har i skrivende stund 60 lærlinger. Dette gjør det mulig for dem å tilby skreddersydd opplæring og tett oppfølging. 

- Da jeg gikk VG2 hadde jeg en lærer som kjente til Helgevold, han skrøt over godt arbeidsmiljø og en god lærebedrift. Derfor ønsket jeg å være utplassert der i begge mine utplasseringsperioder. Da fikk jeg erfare at alt jeg hadde hørt stemte, trivdes kjempegodt og er veldig glad for at jeg fikk lærlingplass her, forteller lærling William Thoresen.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund