Nytt Ecofisk-eventyr vokser fram - på land...

08.02.2021
Til sommeren settes spaden i jorda for Norges største oppdrettsanlegg på land. Det blir en av de største investeringene i regionen - ever.
Du kan ikke ha unngått synet av det svære krateret om du har kjørt bil eller syklet på veien til Nedstrand. Helt siden 1990 har det vært virksomhet der, først i regi av et engelsk selskap som produserte blokkstein til sikringsarbeider langs den britiske kyststripen. Senere gjennom Amrock, som etablerte knuseverk der og produserte stein for eksport.

Fortsatt knuser Veidekke stein på det enorme om-rådet ved Hervikfjorden, om enn i begrenset om-fang. Men til sommeren settes spaden i jorda for et prosjekt som savner sidestykke i norsk historie. Et prosjekt som har en total investeringsramme på opp mot 6 milliarder kroner og som bærer et navn som får folk til å sperre øynene opp:

Ecofisk assosiasjonene går umiddelbart til Nordsjøen. Til Ekofisk-feltet, som har vært en bærebjelke i utviklin-gen av det norske oljeeventyret. Og rammen kunne ikke vært bedre:

Omtrent samtidig som spaden settes i jorda på Espevik til sommeren er det 50 år siden den første olje ble hentet opp fra Nordsjøen. 15. juni 1971 startet produksjonen på Ekofisk-feltet- og markerte starten på det norske oljeeventyret, som har skapt velferd i landet og haugevis av arbeidsplas-ser på Haugalandet.

Tenk om det første spadestikket kunne tas på samme dato - femti år etter. Symbolikken er der: k’en i navnet er byttet ut med c for å markere at dette er en del av den nye, bærekraftige oljen. Begge høster fra havet.

Hva Ekofisk ble til, vet vi nå. Hva Ecofisk ble til, vet vi kanskje om femti år...Det er kaldt på Espevik denne januardagen. Bik-kjekaldt, selv om den lave vintersola gjør hva den kan for å spre varme. Styreleder Lars Erik Baustad, utbyggingsdirektør Sigbjørn Skjørholm og daglig leder Bjørn Inge Staalesen viser vei og forteller om ideen, planene og pengene. Pengene som trengs for å realisere drømmen om å bygge Norges største og mest bærekraftige oppdrettsanlegg for laks på land.

Rykte


For oppdrettsnæringens gode navn og rykte er suksess på land nærmest en forutsetning for en forutsigbar framtid. Sykdom og død i merder langs hele kysten, rømming og forurensning både visuelt og genetisk sliter både på kapital og omdømme.Det vet teamet bak Ecofisk. Og de tror de har svaret på hva som må til.

- Vi har tatt det beste av dagens teknologier, og satt sammen et system som både i kompleksitet og størrelse er helt annerledes enn det vi har sett til nå. Dette er ikke en ordinærpilot, dette er systeminnovasjon, sier Bjørn Inge Staalesen.

I fjor sommer kom gamechangeren. Tildeling av produksjonstillatelse med rett til å produsere 40.000 tonn, eller 8 millioner laks a 5 kg, i året på det ferdigplanerte nærings-området i Espevik. Norges største oppdrettskonsesjon. Volumet er nær halv-parten av alt som produseres i Rogaland fylke.

Staalesen utdyper:- Anlegget skal bygges ut trinnvis. Første trinn er produk-sjon av 10.000 tonn årlig. Erfaringene vi får gjennom de første årene tar vi med oss i den neste trinnene. Vi regner med å være fullt utbygd med produksjon på 40.000 tonn mot slutten av dette tiåret.


Friskt fjordvann


Hervikfjorden ligger speilblank denne formiddagen. I horisonten skimtes en gasstanker som venter på å få laste ved Kårstø-terminalen. På 80 meters dyp utenfor kaien her på Espevik skal rent vann hentes opp.

- Dette blir et fullintegrert anlegg fra egg til markedsklar laks og med stor fleksibilitet. Friskt sjøvann fra fjorden er vår eneste vannkilde, og i et lukket system kontrollerer vi miljøutfordringene. Bruken av kjent RAS-teknologi (Resir-kulerende Akvakultur System) og minimal håndtering av fisk sikrer oss biologisk sikkerhet og god fiskevelferd, sier Staalesen.

- Hovedaktiviteten er produksjon av matfisk på 4,5 til 5 kilo, som sendes videre til slakting og marked. Men vi kan også produsere storsmolt (post-smolt) til lokale oppdrettere og til oppdrettsanlegg offshore. Fleksibiliteten gjør at vi uansett vil kunne ha et miljøbidrag til oppdrettsbransjens videre vekst. Og så gjør størrelsen oss ganske unike, sier Staalesen og peker ut over det 300 mål store næringsområdet.

- Her skal vi bygge landets største solkraftpark med 3 MW effekt pr. modul, tilsvarende forbruket til flere hundre boliger. Solenergi sammen med vannkraft vil gi anlegget et grønt energiforbruk.

«Strategisk»


Staalesen kaller plasseringen og størrelsen «ekstremt strategisk».

En byggeklar tomt nært EU, verdens største laksemarked, og midt i en verdensledende akvakulturregion med tilgang til kompetanse i hele verdikjeden.

- Her kan vi lære av hverandre og være med å videreutvikle dette clusteret i området mellom Stavanger og Bergen.Og så holder vi til i en kommune som virkelig heier på oss og legger forholdene til rette, legger Staalesen til.Men så er det dette med pengene da. Greit nok; oppdretts-næringen har skapt milliardærer og frister nok en god del kapitalsterke investorer. Men er det pengesterke folk i regi-onen vår som vil være med og som kan oppfylle ambisjonen om å skape et sterkt regionalt selskap? Eller er det naturli-ge neste steget Euronext Growthbørsen? Lederteamet er sparsomt med opplysninger om finansier-ingsplanen, men vi kan formidle følgende: Det er hentet inn rundt 40 millioner kroner fra regionale industriaktører. Noen kjente navn, noen med erfaring fra bransjen, og minst ett selskap som teknologileverandør til prosjektet. Beløpet sikrer finansiering av prosjekteringsfasen av prosjektet.

Ecofisk-prosjektet er stort i regional målestokk. En av de største investeringene i regionens historie- større enn Hydros storsatsing på miljøvennlig aluminiumproduksjon på Karmøy som kostet 4,6 milliarder kroner.

Ringvirkninger


En investering på opp mot 6 milliarder kroner vil skape ringvirkninger tilsvarende 5500 årsverk (Menon Economics) gjennom byggeperioden. Ved full drift vil 100 arbeidsplasser bli skapt ved anlegget i Espevik.

Store tall og store vyer. Lederteamet som hutrer seg gjen-nom timen i Espevik har klokkertro på prosjektet. Det er satt sammen av folk med forskjellig spisskompetanse, noe de mener er helt nødvendig om man skal lykkes med slik ambi-sjoner. Så får vi se da, om det «nye» Ecofisk vil få sitt offisielle startskudd denne sommeren som planlagt. Og for å fullføre metaforen; Det hadde jo vært kult om markeringen kunne skje på dagen 50 år etter at den første olje ble hentet opp fra Nordsjøen...

Veldig viktig for oss


- Dette er et stort prosjekt som vil kunne gi mange arbeids-plasser til regionen, sier næringssjef Asbjørn Moe i Tysvær kommune. Han følger spent med og konstaterer at prosjek-tet så langt har nådd alle sine milepæler.Gjennom landbasert produksjon vil Ecofisk også være et viktig bidrag til å møte utfordringene vi har hatt ved tradi-sjonelt havbruk i sjø.

Moe er glad for skrytet som kommer frå gründerne og sier at Tysvær kommune legger stor vekt på å være en næringsvennlig kommune.

-Vi legger først og fremst våre tidsressurser inn i de ulike fasene av et slikt prosjekt: fra det næringspolitiske, til plan- og byggeprosess.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund