Nytt styre i Haugesund Sparebank

18.06.2020
Nytt styre i Haugesund Sparebank. Fra venstre Jone Tveit (Tveit Regnskap), Tore Fremmersvik (Appexgruppen), Hans Olav Omland, (Haugesund Sparebank), Benedicte Storhaug, advokat, John Erik Hagen, (Kystverket),Marius Selsø Håkonsen, (Miles og Gründerloftet),Bente Haraldson Syre (Haugesund Sparebank) og Marit Øverland Ilstad,(Vindafjord Kommune) . Liv Reidun Grimstvedt (HVL) og Merethe Hansen (Haugesund Sparebank) var ikke til stede da bildet av styret samlet ble tatt.
Ny styreleder, og to nye styremedlemmer er valgt...
John Erik Hagen er i følge en pressemelding fra banken, valgt inn som ny styreleder i Haugesund Sparebank. Som regiondirektør i Kystverket har John Erik bred nasjonal og internasjonal erfaring innen ledelse og digitalisering, og vil være en viktig person for å dra banken i riktig retning fremover i følge Haugesund Sparebank. John Erik har hatt flere lederverv knyttet til utarbeidelse av global strategi for digitalisering innen shipping, og har utgitt en fagbok om global maritim digitalisering.
- Bankens forretningside om å være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring er en viktig rettesnor i arbeidet fremover, sier styreleder John Erik Hagen.

Haugesund Sparebank sitt styre er også ytterligere styrket med kompetanse på teknologi og strategi, gjennom Tore Fremmersvik. Tore er gründer og daglig leder i teknologiselskapet Appex, og har en faglig tyngde som banken ser frem til å nyttiggjøre seg. Med tanke på den raske innovasjonen og utviklingen innenfor digitale verktøy og tjenester, er det ekstra viktig for banken nå å styrke oss innen dette området melder banken.

- Haugesund Sparebank er en stor og viktig aktør i vår region. Banken har fokus på lokalt næringsliv, noe som ligger mitt hjerte nært. I tillegg utøver banken et viktig samfunnsansvar ved å støtte lokale lag og foreninger. Jeg er stolt av å bli spurt og håper jeg kan bidra i styret med min kompetanse og erfaring, særlig innen digitalisering, sier Tore Fremmersvik
Marit Øverland Ilstad har rukket frem fra vara til fast styremedlem. Marit jobber til daglig som enhetsleder i Vindafjord Kommune, som er et strategisk viktig område for banken både med tanke på person- og bedriftskunder. Marit har master fra NTNU i produktdesign, og bidrar inn i styret med kompetanse på både prosess og teknologi.

- Bankens nye styremedlemmer har en kompetanse og erfaring som kompletterer og utfyller de nåværende styremedlemmene på en særdeles god måte», sier Adm.banksjef Bente Haraldson Syre

Haugesund Sparebank sitt styre består dermed av syv eksterne medlemmer og to ansattvalgte representanter.
- John Erik Hagen, Kystverket (styreleder)
- Benedicte Storhaug, advokat og selvstendig næringsdrivende (nestleder)
- Jone Tveit, Tveit Regnskap
- Liv Reidun Grimstvedt, Høgskolen Vestlandet
- Marit Øverland Ilstad, Vindafjord Kommune
- Marius Selsø Håkonsen, Miles og Gründerloftet
- Tore Fremmersvik, Appex
- Merethe Hansen, Haugesund Sparebank
- Hans Olav Omland, Haugesund Sparebank

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund