Øker elforsyning til næringspark

19.08.2019
Haugaland Næringspark sikres økt elforsyning gjennom ny kraftledning
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Haugaland Kraft Nett AS konsesjon til å bygge ny transformatorstasjon og 132 kV ledning mellom Klovning og Haugaland Næringspark i Tysvær kommune.

Den nye ledningen vil være ca. 7,3 km lang. På strekningen Klovning–Apeland vil dagens 66 kV ledning bli revet og lagt på samme masterekke som den nye ledningen.

Det er nødvendig å øke forsyningen til Haugaland Næringspark for å legge til rette for den planlagte industriutviklingen, sier Olav Linga, konsernsjef i Haugaland Kraft. Den nye ledningen vil også bidra til bedre forsyningssikkerhet i hele området.

Planlegging og prosjektering starter nå og ferdigstillelse er avhengig av når de planlagte etableringene har behov for tilknytning, sier direktør Haugaland Kraft Nett Magne G. Bratland i en pressemelding

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund