Økt aktivitet og bemanning hos Gassco

08.09.2020
Administrerende direktør i Gassco AS, Frode Leversund.
Myndighetenes stimuleringspakke for olje- og gassindustrien fører til økt aktivitet og bemanning hos Gassco AS.
Som mange andre bransjer har også olje- og gassindustrien opplevd en nedgang i fm koronapandemien. Effekten har først og fremst kommet som et resultat av reduserte priser på olje og gass, noe som igjen har ført til redusert lønnsomhet og prosjektaktivitet.

Men myndighetenes stimuleringspakke for olje- og gassindustrien har bidratt til å snu dette.

- Vi opplever nå økt aktivitet, sier administrerende direktør i Gassco AS, Frode Leversund.
- Flere av selskapene på norsk sokkel har tatt kontakt med oss i det siste for å sette i gang såkalte studie- og tidligfaseprosjekter.

Gassco er operatør for det norske transportsystemet for gass og er involvert i alle prosjekter på norsk sokkel som omfatter produksjon og transport av gass.

- Hvorvidt disse studieprosjektene vil utløse ny eller økt produksjon av gass er for tidlig å si. Men i beste fall vil det studiearbeidet vi gjør nå, føre til enda mer aktivitet på norsk sokkel senere.

Som følge av den økte aktiviteten trenger Gassco også flere ressurser. - Vi må ha flere folk for å løse alle oppgavene våre, sier Leversund. – Vi rekrutterer derfor både til faste stillinger, men er også ute i konsulentmarkedet etter folk, avslutter han.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund