Pilot for miljøvennlige hybridløsninger

29.01.2020
Dette skipet blir pilot i bruk av miljøvennlige hybridløsninger
Westcon Power and Automation har stor tro på miljøvennlige hybridløsninger i markedet for bulkskip, og er i ferd med å levere batteriløsninger til det første skipet i denne kategorien.

Det nye hybridskipet bygges for familiererederiet Arriva i Ølensfjord, som har avdelinger i Stavanger og Gdansk i polen.

- Dette er det første bulkskipet for nærskipsfart vi leverer batteriløsninger og automasjonssystemer til. Vi ser for oss store muligheter i dette markedet fremover både nasjonalt og internasjonalt, og både ved å bygge nye skip og å bygge om eksisterende skip, sier Stian Risdal, leder for salg i Westcon Power & Automation (WPA).

Selskapet har vist hvordan grønn teknologi er en lønnsom del av det som er den største utfordringen verden står overfor i dag – klimaendringene. WPA har bidratt med løsninger til en rekke prestisjeprosjekter, blant annet turistbåten «Future of the Fjords», Nesodden-fergene og skipene «Seven Viking» og «Viking Energy».

- Vi er stolte over at vi på denne måten bidrar til et mer bærekraftig samfunn, sier Risdal.

Trenger fornying

Det nye bulkskipet eies av Arriva Innovation der Arriva Shipping er majoritetseier. Skipet bidrar til en helt ny standard innen energieffektivisering ogenergilagringssystem for denne typen skip. I tillegg til at det har elektrisk fremdrift, vil det også ha en moderne motor og et forbedret skrogdesign.

- Det både hyggelig og spennende at også dette segmentet nå tar steget inn i det grønne skiftet. Det er mange eldre bulkskip rundt omkring i Europa som er klar for en fornying. Store deler av flåten er over 20 år gammel, og er ikke tilpasset fremtidens miljøkrav, sier Risdal.

Han er derfor veldig fornøyd med at rederiet Arriva er tidlig ute og satser på ny og klimavennlig teknologi fra WPA.

- Vi liker veldig godt at vi kan få kortreiste og verdensledende løsninger for hybridifisering. WPA er profesjonelle og erfarne, og det er gøy å kjøpe lokalt, sier administrerende direktør i Arriva, Sindre Matre.

Han sier det bare er et spørsmål om tid før Arriva kommer til å bygge om eksisterende skip til hybriddrift.

- Det begynner virkelig å skje noe i dette segmentet også nå. Flere konkurrerende rederier er på samme sporet, sier Matre.

Store utslippskutt

Skipet som WPA skal levere batteripakke og styringssystemer til skal frakte gods i Nord Europa. Miljøeffekten er stor.

- Det nye skipet reduserer dieselforbruket med mer enn 20 prosent sammenlignet med våre andre fartøy, sier Matre.

Det tilsvarer kutt på rundt 400 tonn drivstoff og omkring 1200 tonn CO2, som tilsvarer utslippene fra 450 personbiler.

Utbyggingen av landstrømanlegg skyter fart, og er viktig for å kunne høste alle miljøgevinstene slike hybridskip kan gi. Det nye skipet til Arriva kommer til å bruke strøm ikke bare når det ligger til kai hvor landstrøm er tilgjengelig. Batteripakken ombord i dette skipet er nemlig så stor at el-gravemaskinen også kan brukes utslippsfritt i havner uten landstrøm.

Dermed gir skipet både lokale miljøgevinster ved at det forurenser og støyer mindre når det ligger til kai, men også ved at det gir reduserte klimautslipp ellers.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro