Positive signaler

24.04.2020
Andre del av medlemsundersøkelsen er klar.
Nærmere halvannen måned etter at coronakrisen på alvor rammet Norge ser lokale bedrifter nå mer positivt på fremtiden. Det kommer frem i del to av vår spørreundersøkelse blant bedrifter på Haugalandet.

-Tallene som kommer frem i den nye undersøkelsen gikk litt i retningen av det vi håpet på. Ikke mye, men nok til at vi kan tolke det som at næringslivet på Haugalandet har stått i stormen og nå har fått tid til å rette blikket mot fremtiden, sier Adm. dir. i Næringsforeningen Bernt Jæger.

Spørreundersøkelsen i mars viste dystre tall. Hele 41,6% av respondentene svarte at det var meget sannsynlig at de kom til å permittere. Den nye undersøkelsen svarte eksakt samme prosentandel at de hadde nå har permittert ansatte.

-Det er overraskende hvor nøyaktig bedriftene rapporterer rundt spørsmålet om permittering. Mye tyder på at næringslivet i stor grad bruker tid på å vurdere situasjonen kontinuerlig. Det forteller oss noe om at bedriftslederne i regionen ikke tar til permitteringer med mindre de ser at det er eneste utvei, sier Jæger.

Et lite lys i enden av tunnelen


I mars-undersøkelsen svarte kun 15,7% at det var lite sannsynlig med permitteringer. Nå har tallet steget til 27,7%.

-Vi må ta med oss alt som er positivt i tider som disse. At flere bedrifter i dag sier det er lite sannsynlig med permitteringer tyder på at næringslivet jobber for å tilpasse seg og danner seg et bedre bilde av fremtiden, sier Jæger.

Mange bedrifter rapporterte tidligere at de tror årsresultatet kommer til å bli påvirket av coronaviruset. Hele 54% svarte at det "i stor grad" ville påvirke årsresultatet, 39,8% svarte "noe" og 5,6% svarte "lite". Svarene i den nye spørreundersøkelsen hinter om litt mer positivitet blant bedriftene.

-Hele grafen har blitt forskjøvet litt i rett retning. Det er ikke mye, men nok til å se en fremgang. Nå er det flere bedrifter som tror at årsresultatet vil bli "noe" påvirket enn "i stor grad". Det er med andre ord ikke helt svart, sier Jæger. 

Den siste måneden har regjeringen lansert tiltakspakker rettet mot å hjelpe næringslivet komme seg gjennom krisen. Mange bedrifter drar god nytte av tiltakene, men deltakerne i medlemsundersøkelsen er mindre fornøyd med tiltakene enn opprinnelig.

I mars svarte 46% at de følte at tiltaks pakkene har tilstrekkelig virkning for bedriften. Nå har tallet sunket til 40,3%.

-Ser du på nedgangen kan du spekulere i at respondentene håpet på mer enn de faktisk fikk. Det kan også henge sammen med at mange bedrifter nå ser behovet for lokale tiltak gjennom kommunene, sier Jæger.

Les: Utfordrer kommunene


Ønsker fortgang i lokale prosjekter


50,8 prosent av respondentene svarte i den nye undersøkelsen at de ser behov for lokale tiltak.

-Vi fikk en god del svar på oppfølgingsspørsmålet der respondentene fikk komme med kommentarer til hvilke tiltak de ønsket seg. Vi ser også at det stort sett er en rød tråd i kommentarene: Bedriftene ønsker at kommunene skal igangsette prosjekter tilknyttet infrastruktur og samferdsel. For å visualisere tilbakemeldingene har vi laget en ordsky der ordene blir større parallelt med frekvensen av forekomsten i kommentarene, sier Jæger.

Næringsforeningen fjernet typiske ord som ikke er relevante (f.eks: om, enn, at, hvis, når, kan) fra ordskyen da disse forekom oftest. Derfor kan ordskyen bare bli brukt til å få et overblikk over forekomsten - ikke en nøyaktig representasjon.

Fortsetter å kartlegge situasjonen


Næringsforening-lederen er tydelig på hva som må gjøres videre.

-Vi kommer til å fortsette å kartlegge situasjonen og behovene blant våre medlemsbedrifter. I tillegg har vi løpende dialog med våre stortingsrepresentanter og lokale tillitsvalgte, avslutter han.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund