Driftsresultatet før ned- og avskrivninger, såkalt EBITDA, er det beste selskapet har notert i hele sin historie, skriver Wilson i en børsmelding.

Brutto driftsinntekter endte på 274 millioner euro, som er en oppgang fra 264 millioner i 2017.

Kostnadene har gått en smule ned, fra 103,9 millioner euro i 2017 til 102 millioner i 2018. Resultatet for hele året endte på 20,7 millioner euro, som er en oppgang fra 14,5 millioner i 2017.

Antallet skip rederiet eier har heller ikke vært høyere. Ved årsslutt var flåten til selskapet på 89 skip.

Rederiet ser frem til et høyere ratenivå i 2019 sammenlignet med ratene i 2018. Fornyelse av kontrakter i 2019 viser nemlig at ratene for selskapet har steget, ifølge meldingen.

– Kombinert med forventet stabilt kostnadsnivå fremover, er grunnlaget godt for at selskapet skal bedre driftsresultatet for 2019 i forhold til 2018, skriver selskapet.

Wilson ASA er et norsk rederi grunnlagt i 1993. Selskapet kontrolleres av Kristian Eidesvik og holder til i Bergen. Selskapet har siden 2005 vært registrert på Oslo Børs.

Rederiet har røtter tilbake til 1929 da Kristian Jebsens Rederi AS ble etablert. I 1942 ble Paal Wilson & Co etablert, og disse to rederiene ble i 1993 slått sammen til det som i dag er Wilson ASA