Reservevannkilde spiser milliarder

04.06.2020
Bjørnar Måleng (t.v.) og Eiliv Staalesen fra Haugesund og Karmøy i "studio" før presentasjonen av byggeprosjekter på Byggebørsen.
Det skal bygges heftig i kommunene i årene som kommer. Men reservevannforsyning tar en del av potten
Over 80 aktører fra byggebransjen og andre interesserte satt klistret til skjermene da Næringsforeningen inviterte kommuner og fylkeskommunen til å legge fram sine investeringsplaner for de neste årene. Webinaret "Byggebørs" gav god info om pågående og kommende prosjekter fra Haugesund, Karmøy, Tysvær, Rogaland fylkeskommune og vegetaten i fylket.

Haugesund har for eksempel en investeringsramme på 1250 millioner de neste tre årene, mens Karmøy har et investeringsprogram på over fem milliarder i kommende tiårsperiode. I Tysvær er nivået på rundt 200 millioner i samme bolk. Rogaland fylkeskommune skal for sin del investere for rundt 1.6 milliarder i nordfylket de neste tre årene.

Felles for både kommuner og fylkeskommune er at det skal bygges nye og rehabiliteres gamle skoler i et stort tempo de neste årene. Bjørnar Måleng, direktør tekniske tjenester i Haugesund kommune fortalte om utbyggingen av Haraldsvang ungdomsskole med flerbrukshall til en kostnad av rundt 360 millioner kroner. Også læringsstenteret på Breidablik-høyden i sentrum skal renoveres til en stipulert kosnad på rundt 100 millioner.

I Karmøy skal byggearbeider ved Vormedal ungdomsskole og Stangeland skole sluttføres, mens nye skoler på Åkra, Vea og Kolnes ligger i loopen, Teknisk sjef Bjørn Bruaset i Tysvær kommune pekte også på investeringer i skolesektoren, men der er omfanget ennå ikke spesifisert.

Heidi Klaveness,bygg- og eiendomssjef Rogaland fylkeskommune, trakk fram Skeisvang videregående som eksempel på store skoleprosjekter i nordfylket. Denne skolen skal rehabiliteres og utvides for nærmere 400 millioner kroner fra nå og fram til ferdigstillelse i 2026. Også Åkrehamn, Ølen og Haugaland videregående får penger til kvalitetsforbedring de neste årene

 

Reservevann

Eiliv Staalesen, kommunalsjef teknisk i Karmøy kommune varslet også om at det må settes av store beløp til framtidig reservevannskilde i regionen, et prosjektet som lett vil koste mellom to og tre milliarder kroner.

Karmøy kommune er sammen med kommunene på Haugalandet med på en utredning av reservevannsløsning for regionen. Det står mellom 3 alternativer

1. Fjelgardsvatnet i Vindafjord
2. Måvatnet og Lysevatnet i Vindafjord og Tysvær
3. Storavatnet i Tysvær

Nå pågår testing av vannkvalitet for alle tre alternativer.

Dette viser også godt igjen i fordelingen av investeringsmidler i Karmøy kommune. Teknisk og administrative bygg (Renseanlegg, tekniske bygg, reservevannsforsyning, boliger) drar avgårde med over 60 prosent av potten, mens oppvekst og kultur får 32 % og helse og omsorg 8%.

Tysvær har satt av 150 millioner kroner til reservevannforsyning i sitt program.

Hva nå?

Rune Stumo, seksjonssjef planlegging og utbygging Haugalandet, tok for seg vegprosjekter i regionen med særlig fokus på Haugalandspakken. Han fortalte at Rogaland fylkeskommune nå venter på vedtak i styringsgruppen
om fordeling av restmidlene på 474 mill. kroner. Dette styringsmøtet er 2. juli.
Det gjenstår to alternativer:

• Alternativ 1:
• Åkra sør-Veakrossen: Tiltak på eksisterende veg + internvegnett
• Salhusveien
• Fagerheim-Ekrene, oppstart fra sør

• Alternativ 2:
• Åkra sør-Veakrossen: Tiltak på eksisterende veg + internvegnett
• Fagerheim-Ekrene, oppstart fra nord

 

Sjekk her

For å få en totaloversikt over investeringsplanene legger vi ved presentasjonene til foredragsholderne på webinaret.

Byggebørs Haugesund 2020 06 03 Bjørnar Måleng Haugesund kommune

Byggenbørs Eiliv Staalesen

Byggebørs Bjørn Bruaset

Byggebørs Heidi Klaveness

Byggebørs Rune Stumo

 

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro