Rogfast til Stortinget i desember

21.10.2020
Rogfast-utbyggingen har vært stanset i ett år. Nå får Stortinget saken på bordet i desember
Stortingsproposisjon med ny finansieringsplan for E39 Rogfast i Rogaland skal behandles i desember, ifølge regjeringen. Dersom Stortinget gir klarsignal, ser Statens vegvesen for seg denne framdriftsplanen:

For å få god konkurranse, deles tunnelen opp i fire entrepriser, som skal porsjoneres ut. Kontrakter vil bli tildelt etter forhandlinger med prekvalifiserte tilbydere.

Den omdiskuterte Kvitsøy-kontrakten deles i to. Tunnelarmen til Kvitsøy lyses ut i januar 2021, med oppstart høsten 2021.

Randaberg-kontrakten lyses ut våren 2021, med oppstart våren 2022.

Bokn-kontrakten lyses ut våren 2021, med oppstart våren 2022.

Når Kvitsøytunnelen er ferdigstilt, lyses resten av Kvitsøy-kontrakten ut på anbud. Fra øykommunen skal det drives tunneler i retning Randaberg og Bokn. Åpning sommeren 2031, kanskje før.

Denne tidsplanen presenterte utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik på konferansen «Det nye Vestlandet», som ble arrangert av Næringsforeningene på Sør-Vestlandet i Bergen for ei uke siden.


Den første salven i Rogfast-prosjektet ble sprengt vinteren 2018 og utbyggingen var i full gang da det ble  bråstans i fjor høst. Bakgrunnen var en kostnadssprekk på knapt 1 milliard kroner for  Kvitsøy-kontrakten.


I vår informerte Vegvesenet om at Rogfast vil koste 25 milliarder kroner, hele 6,4 milliarder kroner over Stortingets ramme. Nå er prognosen nedjustert med flere milliarder. Sluttsummen er anslått til 20,6 milliarder kroner etter et kostnadskutt på 1,4 milliarder kroner.


I rekordfart har eksterne konsulenter kvalitetssikret tallene gjennom en såkalt KS2-rapport, skriver Aftenbladet, som har bedt om innsyn, men fått avslag.


Mesteparten av utbyggingen skal finansieres med bompenger. Statens vegvesen har oppdatert trafikkprognosene. I åpningsåret vil cirka 13.000 kjøretøy passerer bommene i Rogfast hver dag, året rundt - såkalt årsdøgntrafikk (ÅDT).


Også Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet gir full gass for å komme i gang igjen. Parallelt med konsulentarbeidet har vegvesenet jobbet med en stortingsproposisjon, som altså nå skal behandles i desember.


Det er lite trolig at samferdselsminister Knut Arild Hareide vil sette foten ned for fortsettelse av Rorgast-prosjektet, slik han formulerte seg på næringsforeningenes samferdselsmøte i Bergen siste uke.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund