Samferdsel driver oppgangen

04.09.2019
Prosjekter som Rogfast bidrar til å gi bygg- og anleggsbransjen nok å gjøre de neste årene.
Samferdsel er driveren i en sterk vekst i oppdrag i anleggsbransjen de neste tre årene.
Det er kvintessensen i budskapet fra Prognosesenterets David Lund om markedsutsiktene i bygg og anlegg her i landet.

- Selv om de tunge driverne på etterspørselssiden som befolkningsvekst, petroleumsinvesteringer og oljeinntekter ikke lenger bidrar til like sterk vekst i økonomien som før, opprettholdes aktivitetsnivået i bygg- og anleggsnæringen. Det er rekordhøyt, og vil fortsette å vokse de neste tre årene, sier han til bygg.no

Ifølge samfunnsøkonomen er det samferdselsinvesteringene som er det største lokomotivet i den norske bygg- og anleggsbransjen.

– Helt klart. Anleggsmarkedet øker veldig fort. Det er planlagt mange store samferdselsprosjekter framover, og det og det blir spennende å se om anleggsentreprenørene klarer å levere. Nivåene innen bygg vil også fortsette å være høye, og det blir spesielt høy aktivitet innen helsebygg. Samtidig tror vi boliginvesteringene vil opprettholdes framover. Selv om det er bygd mye de siste årene har vi ikke forbygd oss, hverken når det gjelder næringsbygg eller boliger, sier Lund.

Pusser opp og bygger om

Han forklarer at Prognosesenteret også tar med vedlikehold og markedet for renovering, ombygging og tilbygg i beregningene sine.

– Når boligmassene øker med en prosent i året og reallønnsveksten fortsetter å øke, så brukes det mer på renovering og oppussing. Det samme gjelder private næringsbygg. Bedriftene har godt med penger, rentene er lave, sysselsettingen øker og kontorsysselsettingen øker. Den eneste negative tendensen vi kan se i ROT-markedet er at det morsommere å bygge nytt enn å totalrenovere, fortsetter han.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund