Satser stort på laks i Tysvær

25.10.2019
Selskapet Ecofisk har søkt om tillatelse til å produsere 40.000 tonn laks i det gamle steinbruddet på Espevik.
En tidligere fiskeriminister fra Karmøy og ex-markedssjef i Deep Ocean er med på storsatsing i Espevik
Ecofisk har søkt om konsesjon for nyetablering av et landbasert anlegg for oppdrett av laks i Espevik i Tysvær kommune i Rogaland. Med seg på laget har de fått tidligere fiskeriminister Svein Magnus Munkejord fra Karmøy. Direktøren er en tidligere markedssjef i Deep Ocean.

Ifølge søknaden, som iLaks har fått tilgang på, søkes det om tillatelse for en årsproduksjon på inntil 20 millioner settefisk av laks på 100 gram og 40.000 tonn laks fordelt på 20.000 tonn postsmolt og 20.000 tonn matfisk. Det søkes også om mulighet for å kunne variere produksjonen mellom 20 millioner postsmolt på 0,5-1 kilo, samt åtte millioner matfisk på fem kilo.

Ecofisk disponerer gjennom en langsiktig leieavtale et planert industriområde på 300.000 kvadratmeter, hvor Amrock tidligere drev et steinbrudd, og som nå er søkt omdisponert til akvakultur i en pågående reguleringsplanprosess.

Ifølge Ecofisk skal alt ferskvann som anlegget har behov for, dekkes med avsaltet sjøvann fra omtrent 80 meters dyp i Hervikfjorden.Slik ser Ecofisk for seg at anlegget på Espevik vil se ut når det er ferdig utbygget.

Ecofisk et selskap som ble etablert i 2018. Bak selskapet står grunneierne av Espevik industriområde og erfarne industriutviklere. Disse skal ifølge selskapet ha høy biologisk, teknisk og RAS-driftskompetanse, samt god forståelse av verdikjeden for laks fra egg til marked.
Ifølge Proff.no har blant andre stavangerselskapet Baustad & Co, som leverer strategiske og investeringsrådgivningstjenester til de havbaserte næringene, aksjer i selskapet (14,29 prosent). Daglig leder i Baustad & Co, Lars Erik Baustad, er styreleder i Ecofisk.

Han sier til iLaks det er for tidlig å gå ut med med hva anlegget koster, og hvordan det eventuelt skal finansieres.

– Men vi skal jobbe med finansieringen det neste året. Det blir også mye strategisk jobbing, sier Baustad.

Også tidligere fiskeriminister i Syse-regjeringen, Svein Magnus Munkejord (H), har investert i selskapet (14,29 prosent). Munkejord, som var fiskeriminister fra 1989 til 1990, var også fiskerisjef og regiondirektør for Rogaland i Fiskeridirektoratet fra 1985 til 2004. Tidligere markedssjef i DeepOcean i Haugesund, Bjørn Tore Staalesen (t.h.) er direktør i Ecofisk.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland