Sikrer Hydro Karmøy kraft

22.10.2020
-Industrieventyret på Hydro Karmøy kan fortsette, sier olje- og energiministeren.

Kraftverkene i Røldal-Suldal ble bygget ut på 60-tallet for å forsyne aluminiumsverkene på Karmøy, og skulle egentlig tilbakeføres til staten etter at konsesjonen går ut i slutten av 2022.


Dette unngår Hydro ved å opprette et felles eierselskap med offentlig eide Lyse som hovedeier og Hydro som minoritetseier med 25,6 prosent.


Da oppfyller de regelen om at større vannkraftverk skal være to tredjedels offentlig eid. Dermed kan de videreføre eierskapet og unngå hjemfall til staten.


Reglene om hjemfall til staten ble innført for over 100 år siden, for å sikre det offentlige kontroll over viktige og evigvarende kraftressurser.


– Dette er en veldig god løsning for Hydro og for Lyse. Dette gir fortsatt norsk eierskap og norsk industriproduksjon. Kraften er i arbeid, sier Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland til E24.


Det nye selskapet som skal eie kraftverkene heter Lyse Kraft DA, og vil produsere 9,5 terawattimer (TWh) strøm i et normalår. Det blir en av landets største aktører innen vannkraft, etter kjemper som Statkraft og Hafslund E-Co.


Kraftverkene i Lyse Kraft DA skal fortsatt drives av Hydro, mens Lyse skal disponere vannet og selge kraften.


I tillegg til Hydros anlegg i Røldal-Suldal inngår også det meste av Lyses kraftportefølje i det nyetablerte selskapet.


Hydros kraftverk i Røldal-Suldal består av syv kraftstasjoner langs Røldal- og Suldalsvassdraget og ned til Suldalsvannet. Det inkluderer Vasstøl, Suldal I, Suldal II, Svandalsflona, Røldal, Novle, Middyr og Kvanndal.


Avtalen gjør Hydro til en enda større kraftoperatør i Norge. Når avtalen er gjennomført vil selskapet drive totalt 13,6 TWh vind- og vannkraft i et normalår.


Olje og energiminister Tina Bru (H) var til stede under en markering i forbindelse med nyheten hos Hydro.


Hun kaller det en gledelig dag for både Hydro, Lyse og for Norge.


– Dette nye selskapet sikrer en videreutvikling av den rene vannkraften vår og at Hydros industrieventyr på Karmøy kan fortsette. Det er viktig for å sikre lønnsomme, grønne arbeidsplasser i den norske industrien, sier Bru til NTB.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund