Sikret seg vindkraftkontrakt

22.01.2018
Geir Egil Østebøvik og Imenco fortsetter snuoperasjonen og sikrer seg vindkraftkontrakt.
Imenco Corrosion Technology AS (datterselskap av Imenco AS) er tildelt kontrakt på leveranse av utstyr for korrosjonsbeskyttelse (såkalt katodisk beskyttelse) til verdens største offshore vindpark – Hornsea Project One i Storbritannia.

Oppdragsgiver er Ørsted Wind Power A/S (tidligere DONG Energy Wind Power A/S) som er verdens største utbygger og operatør av vindkraft til havs. Vindkraftparken består av 174 vindmøller med en samlet kapasitet på vel 1,2 Gigawatt eller strøm nok for mer enn 1 million husstander.

Leveransene gjelder systemer for oppkobling av offeranoder til vindmøllenes bærestruktur og består av Imencos Piranha® koblingsklemmer, kabler og kabelbeskyttere. Etter at Imenco fikk sin første leveranse for katodisk beskyttelse av offshore vindmøller i 2016 har selskapet fått kontrakter på leveranser av tilsvarende løsninger for til sammen 8 europeiske vindparker lokalisert i Tyskland, Belgia og Storbritannia.

Imenco har utviklet en serie løsninger for en dykkerløs, rask og effektiv oppkobling av offeranoder. Disse løsningene er alle basert på den samme patenterte teknologien. I tillegg til offshore vind er de viktigste bruksområdene knyttet til prosjekter for levetidsforlengelse av  olje og gassrørledninger, undervanns produksjonssystemer samt flytende og faste produksjonsplatformer.

Administrerende direktør Geir-Egil Østebøvik:

- Korrosjonsbeskyttelse i offshore vind er etter hvert blitt et meget viktig markedsområde for oss. Kontrakten med Ørsted ble tildelt helt på tampen av 2017 og kom på toppen av en rekke kontrakter innen havvind i 2017.  Kontraktene gir samlet en solid basis for en videre utvikling av både vår teknologi og vår organisasjon, og gir oss dermed grunnlag for en videre satsing innenfor et spennende og framtidsrettet markedsområde.

Imenco er leverandør av utstyr og ingeniørtjenester innen offshore olje og gass sektoren, maritim industri, vindkraft- og oppdrettsnæringene. Selskapet har hovedkontorog produksjon i Tysvær kommune, en produksjonsavdeling i Ningbo/Kina og salgskontorer i Bergen, Aberdeen, Lafayette og Singapore.

Imenco Corrosion Technology AS er et datterselskap av Imenco, etablert for å fokusere og rendyrke gruppens aktivitet inn mot korrosjonsbeskyttelse av offshore olje og gass og offshore vind.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund