Sjekk ut om du har krav på støtte

14.04.2020
Erna Solberg, her under åpningen på Husøy i fjor, lover kontantstøtte til bedrifter som er rammet av corona-krisen. Er du blant dem?
Er du i posisjon til å få midler fra regjeringens kontantstøtteeordning? Da bør du melde deg på vårt webinar..
Torsdag 16. april kl. 10.00 – 10.40 inviterer Næringsforeningen, i samarbeid med Deloitte, til webinar om kontantstøtteordningen. (Påmelding her)

Regjeringen har opprettet en rekke støtteordninger for å støtte næringslivet gjennom Covid-19 krisen. Kontantstøtte til næringslivet er en av disse.

Ordningen innebærer at staten dekker en andel av de faste, uunngåelige kostnadene, for bedrifter med betydelig reduksjon i omsetning som følge av koronaviruset og tilhørende smitteverntiltak

Bedrifter kan fra 17. april søke om kompensasjon for å få dekket inn deler av sine faste kostnader. Med noen få unntak gjelder ordningen for de fleste næringer og organisasjonsformer.

Partner og advokat Trond Johannessen i Deloitte gjennomgår innhold/kriterier for kontantstøtteordningen – og ser bl.a på hvordan ordningen vil fungere i praksis, hva som skal til for at du kan søke støtte til dekning av faste kostnader, og hvordan du rent praktisk går frem for å søke slik dekning.

Trond Johannessen er partner og leder av skatteavdelingen i Deloitte, Haugesund. Utover skattefaget arbeider han bl.a. med strukturering- og omstrukturering av virksomheter, generasjonsskifter og løpende rådgiving og forretningsjuridisk bistand til næringslivet i regionen.

Dagen etter, fredag 17. april følger vi opp med et nytt webinar i samarbeid med PYX,  om digital markedsføring – og hvordan sikre synlighet i krisetider. (Påmelding her)

Målet med webinaret er å finne ut hvilke ressurser du kan ta raskt i bruk for å sikre synlighet og tilgjengelighet for eksisterende og potensielle kunder når fysiske møter er vanskelige.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund