Skjønner folk alvoret?

29.04.2020
Maritim næring står i fare for å bli halvert, advarer Sverre Meling jr. i Maritimt Forum- Nå må vi få økt kriseforståelse for maritim næring, og det haster med motkonjunkturtiltak, sier Sverre Meling jr. i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

Norsk maritim sysselsetting kan falle med nesten 25 prosent fram til utgangen av 2022, sammenlignet med 2019. Da mister hver fjerde ansatt jobben.

Det viser prognoser utarbeidet av Menon Economics i en rapport bestilt av Maritimt Forum.

Du kan lese rapporten her.

- Rapporten bekrefter alvoret i situasjonen vi nå står i, og det viser at det haster å gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak, sier Sverre Meling jr.

Sammenlignet med toppen i 2014, før oljeprisfallet, vil det ifølge hovedscenariet i Menon-rapporten være over 40 000 færre maritimt ansatte ved utgangen av 2022. Legger man det pessimistiske scenariet til grunn, er utsiktene enda dystrere:

Nesten en halvering av maritim næring i 2022.

Hovedscenariet viser for tidsrommet 2019 til 2022 et fall i omsetningen fra 445 milliarder kroner til 335 milliarder kroner, eller 110 milliarder kroner. Det utgjør nær 25 prosent.

- Vi står i fare for å miste kompetanse av stor samfunnsmessig betydning, en kompetanse som vi er helt avhengig av for å lykkes med det grønne, maritime skiftet. Kompetansen er viktig for å fremdrive maritime nullutslippsteknologier, for vekst innen bærekraftig energi og for matproduksjon fra havet, sier Meling.

Maritimt Forum har overfor myndighetene fremmet en tiltakspakke som inneholder 40 tiltak som vil sikre maritim næring igjennom og etter koronakrisen.

Forslaget inneholder bl.a. forslag om midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet, forsering av bygging av statlige skip, tiltak som sikrer økt likviditet og kapitaltilgang, samt en midlertidig endring av nettolønnsordningen for norske sjøfolk.

- Maritim næring er en fremtidsnæring. Derfor er det avgjørende at bevilgningene gjøres raskt. Dette er alvor, sier Sverre Meling jr.


Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland