Slik kan det se ut på Siragrunnen

21.11.2012
Vindturbinene på Høg-Jæren er 130 meter høye. Nå inviterer NVE til folkemøter om gigantturbiner som kan stikke 215 meter opp fra Siragrunnen.
I vår fikk Siragrunnen Vindpark AS aksept for «oljeskatterabatt» på offshore vindpark hvis strømmen brukes til elektrifisering av for eksempel Utsirahøyde, skriver aftenbladet.no.

At strømmen må en tur innom sentralnettet på land før den føres ut igjen som foreslått fra Kårstø, spiller ingen rolle. Allerede i neste uke arrangerefart på NVE som i neste uke arrangerer folkemøter i Sokndal og Flekkefjord som en innledning til konsesjonsbehandlingen.

Siragrunnen Vindpark AS har søkt om fra 25 til 67 vindturbiner, avhengig av hvilken størrelsen som blir valgt.

Den største typen på 8 MW tilsvarer tre Høg.Jærenturbiner i motorstyrke og får en rotordiameter på 150 meter. 25 slike få en samlet ytelse på 200 MW med en antatt årsproduksjon på 700 MW.

Søknaden ble fremmet allerede i 2009, men ble sist revidert nå i høst. Siragrunnen AS søker også sjøkabler på 22 kV mellom turbinene, plattform med 132 kV transformator og derfra sjøkabel inn til land i grensebygda Åna-Sira.

Frem til trafo på land med tilknytning til dagens 300 kV-linje (kan bli oppgradert til 420 kV når ny Lyselinje er klar) fra Åna-Sira til Stavanger.

Tellenes vindpark rundt Titania i Sokndal og litt inn i Lund fikk nylig konsesjon for 200 MW; altså det samme som Siragrunnen søker om.

Men selskapet Havgul Clean Energy som står bak Siragrunnen mener havvinden er sterkere og at de skal derfor kan produsere omkring 100 GWh (tilsvarer forbruket i 5000 eneboliger) mer enn Tellenes.

Siragrunnen er i dag mest kjent som gyte- og fiskefelt. Utbyggerne hevder steinfyllinger rundt turbinskaftene vil være som kunstige rev med skjul for yngel og småfisk.

Men turbinene vil uansett begrense særlig garn- og teinefisket.

Både på Hidra i Flekkefjord og i Sokndal kommune er det forventninger om vindkraftbase.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund