Slik rammes du av Brexit

09.12.2020
IIllustrasjon: 2BN
Sjekk hva en ny handelsavtale kan få å si for deg og din bedrift...
Tirsdag ble en midlertidig avtale mellom Storbritannia, Island og Norge undertegnet i London. Den trer i kraft 1. januar og sikrer at varehandelen kan fortsette uten store forstyrrelser.

Men på mange andre områder vil det oppstå nye handelshindre.

* Briter som flytter til Norge etter 1. januar, må søke oppholdstillatelse som tredjelandsborgere.

* EUs regler om fri roaming vil ikke lenger gjelde i Storbritannia.

* Storbritannia venter forsinkelser i vareflyten ved grensene.

* Veterinær grensekontroll av sjømat vil bli innført gradvis i Storbritannia i løpet av første halvår. Norge innfører slik grensekontroll på varer fra Storbritannia fra nyttår.

* Norske bedrifter vil miste den automatiske retten til å delta i en del anbudskonkurranser i Storbritannia.

* Kravene i aksjeloven og allmennaksjeloven om at daglig leder og minst halvparten av styret må ha tilknytning til Norge og EØS, trer i kraft fra 1. januar. Det betyr at 800 norske selskaper må gjøre endringer.

Forhandler for fullt

Den midlertidige vareavtalen som nå er på plass, vil kun gjelde til en full frihandelsavtale kan tre i kraft.

Avtalen ble tirsdag undertegnet av Norges chargé d'affaires Vibeke Rysst-Jensen og Storbritannias forhandlingsleder Charlotte Heyes i London.

Forhandlingene om en slik avtale fortsetter nå for fullt, ifølge Nybø. Hun er overbevist om at avtalen vil komme på plass i løpet av 2021.

Det jobbes. Vi skal få på plass denne avtalen så fort som mulig i 2021.

Trygdeavtale på plass

Tirsdag kom det også en annen gladnyhet fra forhandlingsrommene.

Norge og Storbritannia er nemlig nå enige om en midlertidig trygdeavtale. Også denne skal gjelde fra nyttår og sikrer at nordmenn som reiser til Storbritannia etter nyttår, ikke mister pensjonsrettigheter de tjener opp der. Nordmenn sikres i tillegg rett til akutt helsehjelp i Storbritannia.

– Avtalen gir trygghet og forutsigbarhet både næringslivet og privatpersoner, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Den midlertidige avtalen vil gjelde for personer som først beveger seg mellom Norge og Storbritannia etter 1. januar 2021. Avtalen bygger på den gamle trygdeavtalen fra 1990, og regjeringens håp er at den på sikt skal avløses av en ny og moderne avtale.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund