Sparebank på pengejakt

17.10.2019
Administrerende banksjef Bente Haraldson Syre ønsker å utvide eierandelskapitalen i Haugesund Sparebank.
Det går så det suser for Haugesund Sparebank. Likevel skal banken hente inn 105 millioner i ny egenkapital.
Så langt i år, det vil si ved utgangen av tredje kvartal, kan Haugesund Sparebank notere en forvaltningskapital på 11,3 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen har økt med 5,6 prosent siste 12 måneder, melder bankens styre i 3. kvartalsrapport.

Der kommer det også fram at Haugesund Sparebank, som er den eneste lokalstyrte og lokaleide banken i Haugesund, ønsker å utvide eierandelskapitalen. Det er bankens forstanderskap som har vedtatt dette.


Banken skal altså hente inn flere nye medeiere, og det skjer gjennom en såkalt fortrinnsrettsemisjon, der siktemålet er 105 millioner kroner.


Etter planen skal tegningsperioden skje i løpet av november 2019, skriver havis.no

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund