Sparte miljøet for utslipp fra 293.000 biler

28.05.2020
Geminors årlige miljørapport viser miljøeffektene av avfallshåndtering i Norge og Europa
Gjenvinningsselskapet Geminor publiserer nå sin årlige rapport om gruppens miljøpåvirkning i forbindelse med egne avfalls- og gjenvinningstjenester. Rapporten over fjoråret gir en tydelig indikasjon på de positive miljøeffektene som avfallshåndtering har i dagens Europa: Totalt gir resirkulering og energigjenvinning av avfall en miljøbesparelse på hele 416 442 tonn CO2-ekvivalenter i 2019. For avfall behandlet i Norge er tallet 76 045 tonn sparte CO2-ekvivalenter. Geminors utslipp i forbindelse med avfallsbehandling og transport er inkludert i vurderingen, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Den totale utslippsbesparelsen for Geminor i 2019 tilsvarer de gjennomsnittlige årlige utslippene til rundt 62 000 EU-borgere * – eller nær 293 300 europeiske biler * (*EUs årlige gjennomsnitt på 6,7 tonn CO2/person, og 1,42 tonn CO2/bil). De norske besparelsene i utslipp tilsvarer det årlige utslippet til rundt 53 500 diesel- eller bensinbiler.

Positivt overrasket

Rapporten viser at Geminors tjenester har redusert utslippene av CO2-ekvivalenter med 131 742 tonn sammenlignet med 2018, da utslippene som ble spart utgjorde 284 700 tonn CO2. Avfallshåndteringen ga en gjennomsnittlig klimafaktor på -0.313 tonn CO2 per tonn avfall – en forbedring fra -0.213 tonn CO2 / tonn i 2018. Besparelsene regnes ut ifra klimafaktorer relatert til alternativ behandling, som blant annet ville vært å brenne eller grave avfallet ned i deponi.

Administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad, er positivt overrasket over tallene.

– I 2019 håndterte vi 1,4 millioner tonn avfall som enten gikk til materialgjenvinning eller som drivstoff til energiproduksjon i hele Europa. Det totale volumet er omtrent det samme som i 2018, men den totale CO2-besparelsen har økt kraftig, noe vi selvsagt er godt fornøyde med, sier Vikingstad.

– Besparelsene skyldes først og fremst økte volumer av behandlet restavfall (Refuse-derived Fuel, RDF) fra Storbritannia, som benyttes til energiproduksjon i stedet for å ende opp i deponi. Andre faktorer er økt materialgjenvinning av avfallstrevirke og en økning i gjenvinning av metaller. Avfallshåndtering viser seg å være mer bærekraftig enn noen gang, og det er positivt, sier Vikingstad.

Plast mest bærekraftig å behandle
Rapporten viser at det mest gunstige materialet for resirkulering er plast, med en klimafaktor på -2,70 kg CO2 spart per kg avfall. Materialgjenvinning av avfallstrevirke gir totalt den største klimabesparelsen av alle avfallsfraksjoner, noe som fører til ca.12 prosent mindre utslipp enn avfallstrevirke som brukes i energiproduksjon.

– I et globalt perspektiv er rapporten kanskje begrenset, men dette viser tydelig at avfallsbransjen i Europa produserer mer effektive avfallsfraksjoner og blir stadig mer profesjonelle i forhold til materialgjenvinning. Dette samsvarer fint med EUs og norske myndigheters bærekraftsambisjoner for det kommende tiåret. Rapporten konkluderer også med at transport av avfall rundt i Europa for materialgjenvinning eller energiproduksjon har en positiv klimapåvirkning, avslutter administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad (bildet)

  
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund