Står sammen om Haukeli-tunnellene

06.05.2020
Daglig leder i E134 Haukelivegen AS, Pål Kårbø, er glad for fylkenes felles prioritering av fjellovergangen på Haukeli
Fylkestingene i Rogaland og nye Vestfold og Telemark har vedtatt å prioritere tunneler på E134 mellom Seljestad og Vågsli

Fylkesutvalget i Vestland anbefaler sitt fylkesting å gjøre det samme neste uke inn mot ny NTP-periode


Under fylkestinget for Vestfold og Telemark tirsdag kveld var det enstemmig støtte til å prioritere E134 inn mot ny Nasjonal Transportplan (NTP).

Det nye fylket har utbedring av transportkorridoren på Vestfoldbanen øverst, med dobbeltspor på strekningen Stokke–Sandefjord og ny stasjon på Sandefjord lufthavn Torp.

De ønsker også å prioritere en effektiv og vintersikker veiforbindelse i transportkorridoren E134, noe de mener er  nasjonalt viktig, både med tanke på næringsliv og befolkning. Fylket er tydelige på at prosjektene som ligger inne i gjeldene NTP må gis prioritet og fullføres. Både Nye veier og Statens vegvesen kan påta seg ansvaret for gjennomføringen av prosjektene. I første seksårsperiode må strekningen Seljestad-Liamyrane-Vågsli prioriteres. I tillegg må strekningen Saggrenda-Elgsjø prioriteres i samme periode.

I tillegg ønsker de 500 millioner kroner per år til vedlikehold av fylkesveiene.

-Det er gledelig å registrere at fylkestinget for Vestfold og Telemark går så enstemmig inn for å prioritere E-134 inn mot NTP. Det gjorde godt med noen gladnyheter nå etter det vi oppfatter som trenering av Rogfast, og ikke minst fylkestinget i Vestlands nedprioritering av Hordfast, sier Bernt Jæger, adm.dir i Næringsforeningen.

Glad for enighet

Daglig leder i E134 Haukelivegen AS, Pål Kårbø, er naturlig nok glad for fylkenes felles prioritering av den viktige fjellovergangen.

– Vi er mange som har jobbet målrettet for å få dette til, og vi har vært bevisste på viktigheten av at de tre store fylkene kommer med likelydende signaler i forhold til disse prioriteringene. Gleden er også at vi parallelt med NTP-arbeidet, også har arbeidet konkret med Røldalstunnelen, og jeg legger til grunn at det der vil bli tatt en beslutning allerede våren 2021, som da vil være i forkant av ny NTP. Vi er optimistiske med tanke på å kunne få tunnel-prosjektene vedtatt, men arbeider målrettet videre som om vi ikke er trygge, forsikrer Kårbø overfor Haugaland Vekst.

Rogaland med Seljestad – Vågslid på topp

Rogaland fylkeskommune har vedtatt at alle tiltak som ligger inne i gjeldende NTP, realiseres i løpet av første seksårsperioden. Prosjektene Seljestad – Røldal – Vågsli er satt øverst, og de forventer også at Rogfast, som er vedtatt av Stortinget, realiseres.

Dette er prosjektene Rogalandspolitikerne ønsker å prioritere høyest i NTP 2022–2033:


1. E 134. Bygges ut i løpet av planperioden. Prosjektene Seljestad – Røldal – Vågslid prioriteres i første del.
2. Rv. 13 i Suldal: Skredsikringsprosjektet Lovraeidet – Rødsliane tas inn i første del.
3. Jernbane: Dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø realiseres. Utbedre flaskehalsene på Sørlandsbanen.
4. Sjøtransport: Karmsund havn, E 134 til terminalen.
5. Luftfart: Kommersiell elektrifisering av luftfarten på Sola og på Helganes.


Vestland anbefaler Seljestad – Røldal

I fylkestingsutvalget i Vestland fylke la samarbeidspartiene Sp, Ap, MdG, KrF, SV og V før helgen frem en prioriteringsliste der ny E16 og Vossebane var på topp. Deretter nevner de prosjekter på E134 (herunder Seljestad-Røldal) og E39, men uten Hordfast. Dermed blir dette trolig Vestland fylkes høringsuttalelse til NTP. Saken skal opp i fylkestinget 12. mai.

Les mer her
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund