Startskudd for automatisering

12.07.2019
Havnedirektør Tore Gautesen forteller en sjåfør fra Trengereid om teknologi- og miljøprosjektet som vil forenkle logistikken.
Karmsund Havn er tildelt støtte til stort teknologi- og miljøprosjekt. «Dette blir en revolusjon for oss» sier Havnedirektør Tore Gautesen…
Karmsund Havn kalte fredag inn til pressekonferanse på Husøy. Havnedirektør Tore Gautesen presenterte gladnyheten om at Kystverket har bevilget 7.040.000 kr for å bidra til realiseringen av et system for automatisert hovedgate ved Haugesund Cargo Terminals på Husøy.

Systemet skal identifisere kjøretøy, sjåfør og last, og effektivisere inn- og utkjørsel ved terminalen. Systemet vil også gi informasjon om hentested for last og bedre leveransesikkerheten ved identifisering og fotografering av last.

Prosjektleder i Karmsund Havn, Tine Osmundsen, gikk gjennom prosjektet, som er en del av et større plan som heter Intelliport, som er Karmsund Havns program for bærekraft, teknologi og miljøvennlige løsninger. - Haugesund Cargo Terminals er Vestlandets største godshavn og gjennom vårt teknologi- og miljøprogram «Intelliport – Intelligent Port System», har vi konkrete planer for hvordan havnen fortløpende skal bli mer effektiv og miljøvennlig. Ny gateløsning på Haugesund Cargo Terminals, Husøy vil være et svært viktig tiltak i Intelliport programmet. I løpet av det siste året har vi bygget ut havnen og tilrettelagt landstrøm for skip, ladestrøm for batteripakker, havnekranen går på el-drift, sonestyrt LED belysning og en rekke andre mindre og større tiltak.

Automatisert hovedgate vil halvere utslippene fra bilparken og redusere tiden inne på terminalen fra 10-20 minutt. Det er ca. 100 000 vogntog-registreringer i løpet ett år, så her sparer leverandører og kunder mye tid og penger i tillegg til selve miljøbesparelsen. Systemet blir koblet opp mot systemer brukerne allerede har, så det vil ikke medføre behov for investeringer i vogntog el, i følge Gautesen. Volumet er sterkt voksende i containerhavnen, og bare til nå i år kan en vise til 14% vekst sammenlignet med foregående år.

Fungerende regiondirektør i Kystverket, Jon Leon Ervik, roste Karmsund Havn og vektla at Kystverket er svært opptatt av å se på miljø, effektivitet og prosjekter som gir ringvirkninger.

«Dette er første automatiseringsprosjekt, men det blir definitivt ikke det siste. For å forbli den ledende havnen på Vestlandet må vi være i front teknologisk, avsluttet en smilende Gautesen, som roste regjerningen for å satse på slike støtteordninger.

Haugesund Cargo Terminals (HCT), Husøy, er en av Skandinavias raskest voksende containerhavner og arbeidet stopper ikke her. Etter at ny reguleringsplan for HCT ble godkjent 1. juli, er det klart at havnen vil utvides med et betydelig tilleggsareal, noe som gjør terminalen til en av Norges største havneterminaler, målt i antall kvadratmeter. Mellom fem og seks millioner tonn med steinmasser skal bidra til å bygge et nytt område på over 110.000 kvadratmeter i sjø, samt 140.000 kvadratmeter nytt næringsområde. Den offisielle åpningen av Haugesund Cargo Terminals, Husøy ble foretatt 11.juni 2019, der statsminister Erna Solberg stod for den offisielle åpningen.

Bilde under:Fra venstre : Geir Torskedal (KRF), Mai Britt Vihovde (Venstre), Terje Halleland (FRP), Harald Larssen Lønning (Høyre), Tore Gautesen (Karmsund Havn), Tine Osmundsen (Karmsund Havn) og Jon Leon Ervik (Kystverket).

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund