Store ringvirkninger ved Hordfast-bru

29.04.2020
Fersk rapport spår store ringvirkninger ved bygging av bru over Langenuen
En fersk rapport fra konsulentselskapet Menon Economics lover store positive økonomiske ringvirkninger i byggeperioden hvis Hordfast-leddet av Fergefri E39-prosjektet blir realisert.

Mellom Os og Stord skal en 45 minutters fergeoverfart og tre mil med tofelts kjørebane oppgraderes til seks mil firefelts vei. Prosjektet er beregnet å koste ca. 36 milliarder kroner og er sterkt omdiskutert.

De største kostnadene skyldes behovet for en flytebro på hele 5,5 kilometer over Bjørnefjorden, en flytebro som vil bli verdens lengste, skriver NRK..

Tidlig interesse fra offshore-bransjen


Nå spår konsulentselskapet at byggingen av Hordfast vil generere 24.500 nye arbeidsplasser i Norge i den fem år lange anleggsfasen, mange av disse i offshore-bransjen. Flere selskaper i olje- og gassnæringen skal allerede ha meldt sin interesse for å være leverandører til byggingen av Hordfast.

– Et spennende utgangspunkt. Vi har tunge industribedrifter fra olje- og gass-sektoren med kompetanse som kan anvendes på broprosjekter, sier bransjedirektør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

– Noen bedrifter tror jeg allerede er i stand til å kunne gå i dialog med Statens Vegvesen om å levere, men for andre vil det nok kreve ganske betydelig investeringer i produksjonsustyr, sier Sunde.

I følge Menon vil igangsetting av Hordfast:

  • gi sysselsettingseffekter opp mot 24 500 i hele landet. I tillegg til 200 ansatte knyttet til årlig drift og vedlikehold.

  • gi en verdiskaping på 23 milliarder kroner (13,5 milliarder kroner i lønn og 9,5 milliarder kroner i brutto driftsresultat)

  • gi i skatteeffekter på opp mot 6,5 milliarder kroner

  • gi en netto nytte på 20,3 milliarder kroner, basert på et kostnadsbilde på 36,7 milliarder kroner. 17 milliarder vil kunne finansieres gjennom erstatning av betaling på dagens ferjer.

  • i tillegg gi produktivitets- og verdiskapings-virkninger på 3,5 milliarder kroner for hele landet


Store ringvirkninger - ny mulighet for offshore-næringen

En viktig del av Hordfast er byggingen av verdens lengste flytebro over Bjørnafjorden.

-Teknologisk sett vil byggingen bli krevende, med betydelige mengder stålarbeid, og sammenstilling og montering på flytebrodelen. Men her har norske offshore-leverandører en unik kompetanse. Det gjenstår å se hva norsk industri kan og bør påta seg av oppdrag her, men det er mulig nyttig erfaring som kan åpne for mulige eksportleveranser i framtiden, sier Knut E Sunde i Norsk Industri.

En forskningsgruppe har konkludert med at broen over Langenuen kan bygges i aluminium, noe som vil være pionerarbeid innen brobygging.

– Broelementer i aluminium kan produseres lokalt, noe som både vil gi lokale offshore-leverandører arbeid i perioden, og et nytt forretningsområde for fremtiden, sier Sunde.

Den planlagt utbyggingen av E39 mellom Os og Stord vil redusere reisetiden for 1 mill. mennesker mellom Bergen og Stavanger dramatisk. Det bor hele 170 000 mennesker mellom de to store byene, og Hordfast vil også utvide bo- og arbeidsområdene i fra denne regionen.

 

Fakta om ferjefri E39
DYRT: Planen om en ferjefri kyststamvei på Vestlandet er norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt.

OMSTRIDT: Ferjefri E39 er ønsket på grunn av behovet for bedre infrastruktur og utvidet bo- og arbeidsmarked, men omstridt på grunn av utbyggingskostnadene, trafikkøkningen og klima-/ miljøkonsekvensene.

SPARE TID: Kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim langs E39 er over 20 timer i dag, inkludert åtte ferjereiser.

Hvis det bygges bruer og tunneler slik at strekningen blir ferjefri, kan reisetiden på hele strekningen reduseres med sju timer.

MILLIARDER: Å gjøre hele strekningen ferjefri ble tidlig anslått å koste minst 150 milliarder kroner. I 2016 hadde tallet vokst til 340 milliarder kroner.

ROGFAST: Første fjordkryssingsprosjekt er Rogfast med en 26,7 kilometer lang tunnel og firefelts motorvei under Boknafjorden. Planlagt byggestart i 2016 er forsinket.

HORDFAST: Neste fjordkrysning, kalt Hordfast, sør for Bergen inkluderer brokryssing av Bjørnafjorden og Langenuen og firefelts motorvei med 110 km/t gjennom kommunene Stord, Tysnes og Os.

Regjeringen tar et forbehold når det gjelder kryssing av Sognefjorden. Det er ikke klart om det er teknisk mulig å gjennomføre kryssing av denne.

Videre må Nordfjorden, Storfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden krysses.

(NRK/NTB)

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund