Svakt vekst i fornybar

27.05.2020
51 prosent av energiforbruket i Norge dekkes av fornybare energikilder. Siden 2010 har andelen økt med bare fire prosent.
Til tross for at Norge har store fornybare kraftressurser, bruker vi fortsatt mye fossil energi fra olje og gass i transport og industri, viser barometeret fra Energi Norge.

Norge har et mål om å kutte 50 prosent av klimagassutslippene innen 2030. For å nå målet, er elektrifiseringstiltak blant de viktigste virkemidlene, ifølge Klimakur 2030.

Ifølge rapporten har transportnæringen en fornybarandel på 14 prosent. I næringen brukes det altså 86 prosent fossil energi, særlig innen tungtransport, sjøfart og luftfart.

Industribedrifter har en fornybarandel på 63 prosent, mens husholdningene ligger på topp med 72 prosent energibruk fra fornybare kilder, inkludert en kraftig vekst i elektriske privatbiler.

Fornybarnæringen er også en stor inntektskilde for det offentlige. Men på grunn av at koronakrisen har ført til nedstengning av næringsvirksomheter i Europa, lavere etterspørsel etter kraft og lave strømpriser, mener Energi Norge at stat og kommune må regne med at over en tredel av inntektene fra fornybarnæringen vil forsvinne i år.

Ifølge beregninger fra Vista Analyse utgjør dette 24 milliarder kroner i 2020 og over 14 milliarder kroner i 2021.

– Omregnet i velferdsytelser tilsvarer inntektstapet 214.000 elevplasser i grunnskolen eller 27 000 sykehjemsplasser. Dette er alvorlig for mange kommuner, ved siden av tapte skatteinntekter fra øvrig næringsliv og økte kostnader, sier Kroepelien.(NTB)
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund