SYSCO-flytting etter planen

27.10.2020
Som Nordens ledende aktør på Oracle-systemer, er SYSCO en viktig brikke i fornyelsen av plattformen og en eventuell fremtidig flytting av denne ut i skyen, mener Frank Vikingstad
Flytter indisk driftsmiljø i Statnett-selskap hjem til Norge
Da Statnett valgte å flytte Elhub over på norske hender vant Oracle-ekspertene i SYSCO avtalen sammen med Basefarm. Nå er første del av flyttingen fra et indisk driftsmiljø gjennomført etter planen uten problemer, skriver SYSCO i en melding.

Daglig leder Tor Bjarne Heiberg i Elhub sammenligner Elhub med Bankenes betalingssentral, det svært kostnadseffektive teknologi- og transaksjonsnavet som norske banker gikk sammen om å lage i 1972.

Elhub, som eies av Statnett, virker på lignende måte. Elhub ble satt i drift i februar 2019 og er en dataplattform som håndterer alle målerdata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Det dreier seg om utveksling av målerverdier, leverandørbytter, utveksling av kundeinformasjon og økonomisk oppgjør mellom de ulike aktørene i kraftbransjen inkludert privatpersoner. Elhub legger til rette for automatisering og digitalisering av verdikjedene i kraftmarkedet.

Som Nordens ledende aktør på Oracle-systemer, er SYSCO en viktig brikke i fornyelsen av plattformen og en eventuell fremtidig flytting av denne ut i skyen. En av hovedutfordringene med en kompleks plattform er å hele tiden holde denne oppdatert på gjeldende og supporterte versjoner av alle de ulike komponentene som inngår. Dette er en forutsetning for å kunne opprettholde nødvendig kvalitet, og for å slippe å komme i alt for høy teknologisk gjeld.

-Ved å gradvis flytte systemene ut i skyen vil også plattformen bli bedre egnet for innovasjon og bruk av nye teknologitjenester. Det gir også bedre totaløkonomi for Elhub siden man bare betaler for det man bruker, sier Frank Vikingstad, i SYSCO.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund