Utfordrer kommunene

16.04.2020
Vi savner konkrete forslag til tiltak fra kommunene på Haugalandet, sier lederen av Næringsforeningen, Bernt Jæger.
Det er koronakrise i næringslivet. Hva kan kommunene bidra med? spør Næringsforeningen
Det er over en måned siden landet for alvor ble preget av koronakrisen, med tilhørende utfordringer for næringslivet i regionen. Regjeringen har løpende lansert tiltakspakker som både har vært preget av avgiftslettelser, større dekning i forhold til permitteringer, og i disse dager lanseres den såkalte kontantstøtten som skal dekke opp for faste kostnader knyttet til bedrifter med et omsetningsfall på over 30 %.

Næringsforeningen var tidlig ute med en medlemsundersøkelse som blant annet synliggjorde i hvilken grad regjeringens første pakke bidro, og ikke minst få et bilde av nivå på forventede permitteringer og forventninger til resultat for året. – I svarene Næringsforeningen publiserte ble det i stor grad etterlyst at de offentlige aktørene må bidra ved å realisere store og små prosjekter. Her savner vi nå forslag til konkrete tiltak fra kommunene på Haugalandet. Næringsforeningen har i dag sendt et likelydende brev til kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio og Bokn. Brevet er stilet til ordførerne, og vi etterlyser kommunale tiltak som kan bidra til å hjelpe regionens bedrifter til å komme seg gjennom denne krisen. Med dette mener vi en kombinasjon av utlysning av såkalte gryteklare prosjekter, og samtidig se på muligheter for avgiftslettelser som demper likviditetskrisen våre bedrifter nå opplever. For Haugesund kommunes del har vi også bedt dem se på en mulig lettelse av den vesentlige økningen i eiendomsskatten for næringseiendommer som ble innført i 2015. Ikke alle tiltak trenger å koste mye penger for kommunene, det er for eksempel også viktig at tempo i saksbehandling knyttet til byggesaker prioriteres høyt fremover for å unngå ytterligere utsettelser, sier lederen av Næringsforeningen, Bernt Jæger.

-Vi er klar over at kommunene også er usikre på egne inntekter i fortsettelsen, men dette er ikke tiden for å «skalke lukene». En livsdyktig region trenger et oppegående næringsliv, også etter krisen. Da vil enhver håndsrekning til bedriftene i regionen være en nyttig investering i felles fremtid.  Vi har derfor bedt kommunene om en samlet tiltaksliste. Vårt mål er å publisere svarene vi får som en egen sak, forhåpentligvis i løpet av kort tid; altså fortsettelse følger…, avslutter Jæger.

 

 

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund