Veidekke skal bygge teknologisenter på Bømlo

15.12.2020
Slik skal teknologisenteret på Rubbestadneset se ut. Bygget blir på 7.500 kvadratmeter, skal stå ferdig i 2022. ( HOLON )
Veidekke vant  kontrakt verdt 200 millioner for bygging av nytt teknosenter på Rubbestadneset
- Dette bygget vil bidra til at Norge blir grønnere, smartere og mer nyskapende, sier administrerende direktør Ingrid R. Lorange i Siva.

Byggingen av et teknologisenter starter nå på Rubbestadneset i Bømlo etter at avtalene mellom Unitech Energy Group, Vestland fylkeskommune, Veidekke og Siva er signert.

– Fra 1880 til i dag har hele miljøet på Rubbestadneset vært preget av pågangsmot, satsing og innovasjon, sier teknologisjef, styreformann og Unitechs Energy Groups grunnlegger Bernt Hellesøe, som også var initiativtager til senteret.

Siva eier 66 prosent av Siva Bømlo Eiendom AS som er byggherre og eier, mens Unitech Energy Group eier den resterende andelen. Unitech Energy Group er en viktig del av den sterke industriklyngen i Sunnhordaland, og får nå samlet egen kjernevirksomhet. Samtidig kan de tilby areal til den yrkesfaglige delen av Bømlo videregående skole og katapult-senteret Sustainable Energy. Bygget blir på 7.500 kvadratmeter, skal stå ferdig i 2022 og har en prislapp på ca. 200 millioner kroner.

Teknologisenteret anses som strategisk viktig også på nasjonalt nivå, og vil bli en arena for læring, problemløsning og teknologiutvikling for havbasert industri. Sunnhordaland har lange tradisjoner for industri og havbasert næring.

God miks
Vestland fylkeskommune skal leie rundt halvparten av bygget for å drive yrkesskolen.

– Satsingen på Rubbestadneset lover svært godt for fremtiden – både for skolen, samfunnet og næringslivet. Dette gir oss en unik sjanse til å sikre samarbeidet med arbeidslivet, og tilgang på regional arbeidskraft. Nå er vi virkelig i gang, og vi gleder oss til å få senteret i drift, sier fylkesordfører Jon Askeland i Vestland fylkeskommune

– Det er bare å gratulere med en viktig milepæl. Jeg gleder meg til å se ungdommer, næringsliv og katapult-senteret få mulighet til å samhandle for å jobbe med de nye, grønne arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden. Dette kommer til å være ganske unikt i norsk målestokk. Jeg ser frem til de spennende prosjektene som kommer ut av de lokalene som nå skal bygges, sier Liv Kari Eskeland fra Høyre, som representerer Hordaland på Stortinget og er medlem av Energi- og miljøkomiteen.

– Etableringen av et teknologisenter på Bømlo kommer til å bety mye for industriarbeidsplassene og teknologiutviklingen i Norge, sier Eskeland.

 

Virkemidler som jobber sammen
Siva eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. I tillegg til å stå som byggherre skal selskapet eie 66 prosent av teknologisenteret.

– For at Norge skal nå målene i industrimeldingen må den industrielle kompetansen videreutvikles. Teknologisenteret på Bømlo er et viktig bidrag for dette, sier Ingrid Lorange i Siva.

– Teknologisenteret blir viktig for Sunnhordaland, og for Norge og viser hvordan Sivas virkemidler spiller godt sammen

Siva har lenge vært engasjert i dette miljøet gjennom innovasjonsselskapet Atheno, NCE Maritime CleanTech og katapult-senteret Sustainable Energy.

Skal leve av havet
Unitech Energy Group er med på eiersiden, og skal leie cirka 3.000 kvadratmeter av bygget. Etableringen av flerbrukshall og laboratorier, samt kontor og undervisningsarealer, er ment å sikre topp moderne lokaler, verktøy, testutstyr og kompetanse, hvor en betydelig restkapasitet stilles til rådighet gjennom katapult-senteret.

– Norge, og spesielt Vestlandet, skal leve av havet og havrommet. Tiden etter oljen kommer hurtigere og hurtigere. Teknologisenterets grunntanke er «bærekraftig høsting av mat og energi fra havet». I en fremtid som er «lean and clean» er det umåtelig viktig å utvide bærekraftige teknologier uten store kostnader. Dette er mulig om man mestrer informasjonen gjennom effektiv lagring og brukervennlige metoder, sier Bernt Hellesøe.

Unitech-grunnleggeren oppfatter prosjektet som usedvanlig godt gjennomarbeidet, og ser frem til åpning i 2022.

Spennende kombinasjon
Han får støtte av avdelingsleder Arve Hindenes i totalentreprenør Veidekke.

– Dette er en spennende kombinasjon av teknologisenter og videregående skole som er helt unik. At bygget skal være BREEAM-sertifisert stiller også spesielle krav til alle aktørene og valgene som er gjort. Den nylig sluttførte samspillsfasen har vært svært godt organisert av Siva. Den kompetansen de har bidratt med har vært viktig for resultatet, og bidratt til merverdi for alle parter. Nå gleder vi oss til å fortsette det gode samarbeidet med alle involverte i resten av prosjektgjennomføringen.

 – Teknologisenteret blir viktig for Sunnhordaland, og for Norge og viser hvordan Sivas virkemidler spiller godt sammen, sier Ingrid Lorange i Siva. 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund