Vestlandets utfordringer

01.10.2010
Professor Victor Norman er bekymret for Vestlands omstillingsevne, fordi vi har et stort innslag av oljerelatert og tradisjonell industri. Les Egil Severeides kommentar til Bergens-professorens intervju med Stavanger Aftenblad, den er også kronikk i HA og Aftenbladet i dag.

"Professor Victor Norman har i et intervju i Stavanger Aftenblad denne uka interessante betraktninger om Vestlandets utfordringer. Normans hovedpoeng er at Vestlandet må forberede seg på større omstillinger enn resten av landet, fordi vi har et stort innslag av oljerelatert og tradisjonell industri.

I tillegg stilles vi overfor en regional dimensjon fordi mye av det tradisjonelle, konkurranseutsatte næringslivet ligger langs kysten, mens ny kunnskapsbasert virksomhet i stor grad er lokalisert til Oslofjord-området. Får vi ikke til omstilling i regionene utenfor Oslo, er det derfor fare for betydelige regionale ubalanser fremover, sier Norman.

Det er ikke nye tanker som formidles av den anerkjente samfunnsobservatøren. Vår avhengighet av olje-og gassindustrien skaper bekymring i mange leire, etter hvert som mer eller mindre kvalifiserte aktører spår oljealderen en tidlig død.

Det er ingen grunn til å deppe. Det finnes vederheftige rapporter som forteller oss at olje- og gassindustrien vil være motoren i norsk økonomi i flere tiår framover. Det vil gi oss tid og anledning til å møte de omstillingsutfordringer som Norman peker på.

Selv når den siste olje er presset ut av havbunnen i Nordsjøen vil dette havområdet være arbeidsplass for tusener av nordmenn. For vedlikeholdsarbeidere over og under havoverflaten, for sjømenn og ingeniører, for underleverandører. Den industrien som gjennom 40 år er bygget opp rundt olje-og gassindustrien har nemlig en unik kompetanse skreddersydd for fase to i den globale energiutviklingen: vindkraft.

Vindkraft er ikke en drøm. Det er en realitet. Utenfor kysten av Storbritannia er flere gigantprosjekter i støpeskjeen. På Doggerbank har konsortiet Forewind med Statoil og Statkraft som viktige aktører fått kontrakt på utvikling av verdens største havvindpark. 2000 vindturbiner skal monteres på et område dobbelt så stort som Rogaland fylke. Prislapp: 1000 milliarder kroner.

En tredel av Storbritannias kraftbehov skal dekkes av vindkraft innen 2020. Totalt regner man med at det vil bli behov for mellom 5.000 og 10.000 installasjoner det neste tiåret.
De skal bygges, fraktes ut, monteres og vedlikeholdes. Det er delte meninger om Norge vil være konkurransedyktig på bygging av vindmøller til havs. Men i industrien jobbes det hardt med å skape en ny industristandard, som kan redusere kostnadsnivået betraktelig. Her er Vestavind Offshore, der bl.a. Haugaland Kraft og SKL er medeier, en pådriver. Dessuten har vi havner som er så dype og skjermede at det gir gode muligheter for å sammenkople ulike elementer til store konstruksjoner.

På de andre markedsområdene har våre rederier, verft og underleverandører alle muligheter for å skape seg en levedyktig framtid. På samme måte som vestlandsrederiene bygde offshorefartøyer for å kunne serve oljenæringen, vil våre rederier utvikle skreddersydde skip til transport av installasjoner til vindparkene i Nordsjøen.

Vedlikeholdsmarkedet kommer til å bli formidabelt når vindparkene er i drift. De trenger ettersyn og reparasjon både under og over vann, og der har bedrifter i vår region solid erfaring og kompetanse fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Aibel er for eksempel et av selskapene som ser et betydelig forretningsområde i et framtidig vedlikeholdsmarked for havvind i Nordsjø-bassenget.

Victor Normans bekymring for omstillingen i Vestlandsindustrien skal vi ta på alvor. Men det vil hjelpe veldig på at vi får et stort industrielt energimarked i Nordsjøbassenget, som vi har alle muligheter til å ta vår rimelige andel av. Det kan vi gjøre nettopp fordi vi har utviklet en kvalitativ industrikultur tuftet på tradisjon og kunnskap fra en krevende olje-og gassindustri."

Her kan du lese intervjuet med Norman i Aftenbladet.
http://www.aftenbladet.no/energi/1267100/-_Naeringslivet_i_vest_maa_omst...
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund