Vi har ikke råd til å vente!

23.12.2019
Bilde: Fjordkrysning Bjørnafjorden (Hordfast). Bilde.Statens Vegvesen.
Samlet vil en ny ferjefri veistrekning mellom Stavanger og Bergen ha en oppside på over 30 milliarder kroner. Les kronikken i Haugesund Avis fra Næringsforeningens leder, Bernt Jæger.
Nei, Rogfast og Hordfast er ikke et urealistisk pengesluk og et samfunnsmessig tapsprosjekt! De to prosjektene vil tvert om gi så stor samfunnsøkonomisk gevinst at vi ikke vil ha råd til fortsatt ferjedrift mellom Stavanger og Bergen!

Stortinget har som langsiktig mål å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim, og for å korte drastisk ned på den lange reisetiden langs Vestlandet, er planen i utgangspunktet å gjøre hele strekningen ferjefri. Hele strekningen fra Kristiansand til Trondheim har en prislapp på 340 milliarder kroner. Det er ingen tvil om at dette er mye penger. Men høy pris, betyr ikke at det ikke vil være en god investering. Når det gjelder de to vei-prosjektene som er av størst betydning for oss på Haugalandet, Rogfast og Hordfast, så er det definitivt verdt det. Det dyreste er faktisk å la være!

Rogfast har for lengst hatt oppstart, men på grunn av at det nå skal gås en ny runde rundt oppdelingen av anbud på strekningen, har flere benyttet anledning til å så tvil om ferjefrie løsninger på E39 er realiserbare. Og nå har Vegdirektoratet til alt overmål lyst ut et anbud på ekstern analyse av hele Rogfast-prosjektet, inkludert fortatt ferjedrift. Dette er helt meningsløst og en ren provokasjon! Fortsatt ferjedrift mellom Stavanger og Bergen vil fjerne både nytten og den samfunnsøkonomiske gevinsten med prosjektene. Rogfast er både besluttet og påbegynt, og Samferdselsministeren har selv garantert for prosjektet.

Her kjører Vegdirektoratet åpenbart et eget løp, som både er upassende og svært overraskende. Regjeringens uavhengige ekspertutvalg pekte tidligere i år på at ikke alle «veipakkene» langs den 110 mil lange E39-strekningen fra Kristiansand til Trondheim vil være like lønnsomme, og oppfordret derfor til en mer differensiert tilnærming til E39.

Ekspertutvalget anbefaler å prioritere de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme veistrekningene, og peker særlig på strekningen Bergen-Haugesund-Stavanger. De to «pakkene» på E39 som skiller seg positivt ut når det kommer til netto samfunnsnytte er nemlig Rogfast og Hordfast. Mye skyldes den enorme verdiskapingen som skjer i denne viktige delen av landet.

Hordfast vil eksempelvis ha en enorm samfunnsnytte, ikke bare for Vestlandet, men for hele landet! Victor Normann har påvist hvordan Hordfast vil føre til større og attraktive bo- og arbeidsmarkeder langs traséen, og dermed bygge regionene sammen. Beregninger fra Statens Vegvesen viser at dette vil bidra til en uvanlig høy samfunnsnytte, trolig mer enn alle andre samferdselsprosjekter her til lands. Med en investering på 30 milliarder kroner vil samfunnet faktisk stå igjen med et «overskudd» til nasjonalregnskapet på hele 21 milliarder kroner når alle kostnadene er betalt. Det må man kunne kalle god avkastning!

På toppen av dette har Menon Economics sett på hvilke produktivitetsgevinster som kan komme av prosjektet – utover den rene samfunnsnytten. De har beregnet at Hordfast i tillegg vil gi en verdiskapingsgevinst på 4,9 milliarder kroner - for hele landet!

For Rogfast anslår de mest nøkterne beregningene til Statens Vegvesen at lønnsomheten vil være minst 7,8 milliarder kroner.

Samlet vil altså en ny ferjefri veistrekning mellom Stavanger og Bergen ha en oppside på over 30 milliarder kroner! Skal man følge ekspertutvalgets anbefaling i å prioritere de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme strekningene, betyr det at både Rogfast og Hordfast bør gjennomføres for å sikre stor nytteverdi, selvsagt for vår region - men også for hele det norske samfunnet.

Da var det godt å være i Bergen mandag denne uken sammen med en delegasjon fra Haugalandet,. Her fikk vi bekreftet at både Statens Vegvesen og Nye Veier AS ønsker å realisere Hordfast, og ha prosjektet i sin portefølje i den kommende Nasjonal Transportplan. Prosjektet kan stå ferdig i 2027-2028 og vil knytte 1 million mennesker sammen innenfor 2 timers reisetid. Nå må det også på plass en snarlig løsning for Rogfast – og tanken om fortsatt ferjedrift må legges død én gang for alle.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund