Vil framskynde elektrifisering av Kårstø

09.04.2020
Prosjekt til 4 milliarder kan gi redusert utslipp og jobb til leverandører under koronakrisen
Kårstø er knutepunkt for norsk gasstransport og samtidig et av Norges største punktutslipp av CO2 med anslagsvis 1,2 millioner tonn per år. Det har i lang tid vært arbeidet med et prosjekt om del-elektrifisering som vil kutte om lag 1/3 av utslippene fra anlegget. Investeringen er beregnet til ca 4 milliarder kroner.

Tiltakskostnaden er estimert til å være under 1000 kroner per tonn CO2 fjernet, noe som er svært gunstig sammenlignet med de fleste andre offshore industriprosjekter. Prosjektet vil utløse omfattende aktivitet i norsk leverandørindustri knyttet til studier og anleggsarbeid på Kårstø.

Kårstø er et knutepunkt for gasstransport fra mange installasjoner på norsk sokkel og det er viktig at operatøren kan utnytte planlagte revisjonsstans for gjennomføring av dette prosjektet. Det er grunn til å forvente at COVID-19 situasjonen vil føre til at anlegg og installasjoner vil utsette deler av vedlikeholdsarbeidet i inneværende år, og vil kunne gi et vindu for igangsetting av elektrifiseringsprosjektet neste år. Investeringsbeslutning kan tas i år dersom avklaring av nettforsterkning til Haugalandet kan fremskyndes.

Som største private eier i Gassled har CapeOmega tilbudt seg å fullfinansiere prosjektet. Det er lagt til grunn at prosjektet gjennomføres på forretningsmessig basis og på gjeldende fiskale rammebetingelser.
Prosjektet representerer betydelige investeringer og vil understøtte det akutte behovet det er for å få fremskyndet gode prosjekter for å sikre aktivitet og sysselsetting i norsk offshore leverandørindustri i tiden fremover. Det anslås at prosjektet raskt vil kunne utløse et sted mellom 1/2 – 1 millioner timer i norsk leverandørindustri. Samtidig blir fremtidige arbeidsplasser tryggere ved at anlegget blir mer bærekraftig med hensyn til utslipp.

Vi ber om at myndighetene aktivt initierer og understøtter de avklaringer og beslutninger som er påkrevd for å sikre en fremskyndet oppstart av elektrifiseringsprosjektet på Kårstø. Herunder avklaring av den nødvendige nettforsterkning til Haugalandet.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund