Vil ha dialog om veikontrakter

01.12.2020
Er du i beit for kontrakter? Da kan kanskje dette være noe for deg...
Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av fylkesveinettet.Årlig bruker fylkeskommunen omlag 150 millioner kroner på driftskontraktene.

Etter at fylkene har overtatt ansvaret for fylkesvegene fra Statens Vegvesen inviterer Seksjonene for drift og vedlikehold i Rogaland til digitale dialogmøter med aktørene. Først inviteres det til digitalt dialogmøt 12. desember fra klokken 12-14. Senere inviteres aktuelle leverandører til 1 til 1 møter 7. og 8. januar 2021

Seksjonene for drift og vedlikehold av fylkesvegene ønsker at leverandørmarkedet skal ha mulighet til å komme med sine innspill om hvilke grep fylkeskommunen som byggherre kan ta for å sikre en bedre drift av fylkesvegnettet.

Innovative anskaffelser en metodikk som legger opp til et samspill mellom det offentlige og leverandørene. Kjernen i samspillet er dialog i forkant av konkurransen. Formålet med dialogen er å få ideer og innspill fra markedet til alternative og innovative løsninger for å dekke oppdragsgivers behov. Dette vil sette oppdragsgiver bedre i stand til å utarbeide konkurransegrunnlaget. Samtidig får leverandørene og bedriftene informasjon om oppdragsgivers behov, slik at de blir bedre forberedt på å levere tilbud, og eventuelt utvikle nye og bedre løsninger.

Flere entreprenører har erfaringer fra driftskontrakter med Statens vegvesen som tidligere administrerte drift av fylkesveinettet. Rogaland fylkeskommune ønsker tilbakemeldinger på ting som har fungert bra, og ting som har fungert mindre bra. De er også åpne for på sikt å prøve nye kontraktsformer og modeller og ønsker innspill til hvordan bransjen ser muligheter for grep man kan vurdere å innføre.

– Vi ønsker spesielt innspill som kan bidra i våre langsiktige planer knyttet til utvikling av kontrakter som skal være gjeldende for fylkesveinettet i Rogaland, og hvilke grep vi kan ta for å utvikle oss til en selvstendig byggherre som ivaretar fremtidens krav, sier Hanne Bloch Valebjørg i samferdselsavdelingen.

For å finne gode løsninger er det viktig med innspill fra aktører i bransjen som leverer de typene tjenester som fylkeskommunen er avhengige av for å kunne forvalte sitt driftsansvar på en fornuftig og kostnadseffektiv måte. Målet med dialogkonferansen og de påfølgende 1-1 møtene er å få gode innspill fra bransjen som i neste omgang kan brukes til utforming av kontraktene. Forretningssensitiv informasjon som deles i møtene blir behandlet konfidensielt. Påmeldingen er åpen til og med 11. desember. Mer informasjon og påmelding her!
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund