Vil levere til vindkraftindustrien

24.05.2019
I TOSPANN PÅ FELLESMØTET: Senior manager Magne Bjelland i Kværner (til v.) og Arvid Nesse, daglig leder i Norwegian Offshore Wind Cluster.
Det maritime Haugalandet tar  nye skritt for å posisjonere seg i et kommende markedet for offshore vindkraft.
 Regionens politikere følger prosessen tett og er svært fornøyd med den jobben som gjøres i offshore-klyngen.

 

AV: Terje Emil Johannessen

 

Vårens fellesmøte mellom regionrådet for Haugalandet og Samarbeidsrådet for Sunnhordland ble holdt i lokalene til Sveio Golfbane 10. mai. Arvid Nesse, daglig leder i Norwegian Offshore Wind Cluster, hadde sammen med senior manager Magne Bjelland i Kværner, ansvaret for en av hovedpostene på dagens program. Nesse kom med gladmeldingen om at klyngen sammen med bl.a. Kværner, Equinor og Aker Solutions inviterer til en stor nasjonal havvindkonferanse i Oslo den 16. september.

 

Venter på statsråden

Nesse slo fast at de maritime bedriftene mellom Bjørnefjorden og Boknafjorden utgjør en komplett leverandørkjede for offshore havvind. Klyngen tar mål av seg til å bidra både nasjonalt og internasjonalt i satsingen på energiomleggingen som må komme de neste årene. Den økende motstanden mot landbaserte vindkraftanlegg aktualiserer offshore-anlegg ytterligere og øker presset på olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp). Det forventes at Olje- og energidepartementet og Regjeringen før sommeren endelig kommer opp med en beslutning om hvor Norge skal få sine første demonstrasjonsfelt for flytende vindmøller. Utsira Nord, som strekker seg fra Sør-Karmøy til sørspissen av Bømlo, er det mest aktuelle.

 

Tester ny teknologi på Karmøy

–Vi får en gyllen mulighet. Klyngen vår skal bli den foretrukne totalleverandøren innen flytende offshore vindparker, sa Arvid Nesse om ambisjonsnivået. Til daglig styrer han også MetCentre på Karmøy, testsenteret utenfor Sør-Karmøy som har fått egen konsesjon for to flytende vindturbiner og som for noen år siden overtok seks konsesjoner fra Lyse Energi på Karmøy, Kvitsøy og Rennesøy. Selskapet har videre inngått avtale med Statoil/Equinor om å disponere restkapasitet på ca 12 MW i sjøkabelen til Hywind. Nesse gikk gjennom de prosjektene som står på beddingen for testsenteret.

 

  • Selskapet Makani, grunnlagt av Alphabet, morselskapet til Google, skal sette opp en energidrake på Metcentre. Testdrake skal fange vindenergi og sende denne i en kabel ned til en flytebøye.

  • Oljeselskapet Shell og samarbeidspartnerne Stiesdal Offshore Technologies (SOT) og Innogy investerer 180 millioner kroner i et prosjekt som innbefatter testing av en ny fullskala havvindmølle.

  • Universitetet i Gøteborg skal teste ut Seatwist i 2020


 

Aktivitetene på MetCentre vil bli en god introduksjon av det som kan komme på Utsira Nord i neste omgang. Nesse antydet 4-6 enheter i før-kommersiell fase, ti enheter i kommersialiseringsfase hvorpå full industrialisering ventelig vil finne sted.

 

Kan komme seg ut Bømlafjorden

Magne Bjelland gikk gjennom status i Kværner når det gjelder å strekke seg mot nye muligheter i markedet for offshore havvind. Selskapet har som klar intensjon å strekke seg mot å dekke hele verdikjeden. Fram til nå har fokuset i stor grad vært mot det internasjonale markedet. Tiden er nå moden for å gi arbeidet til klyngen i Sunnhordland og på Haugalandet fullt fokus. Kværner har blant annet kartlagt farledene ut fra verftet på Stord og hvor det i framtiden blir mulig å slepe ut installasjoner ned til 100-110 meters dybde. Sørover Bømlafjorden framstår som den eneste muligheten. Bjelland illustrerte dimensjonene i denne form for industriell produksjon.  Kværner snakker om å produsere opp til 25 enheter i året, noe som vil bli særdeles arealkrevende. Han framholdt fire potensielle monteringssteder i Sunnhordland: Austnes, Eldøyana, Tømmervik (Unitech) og Austnes/Bømlo (der det er 200 mål tilgjengelig og der det etter hans vurdering også kan bygges en dokk).

–Vi må løfte og satse sammen, var hans klare oppfordring til politikerne i de to regionrådene.

 

 

 

Hva må til?

–Med kanskje verdens beste vindressurs og en omstillingsdyktig leverandørindustri, kan 2019 bli starten på et nytt industrieventyr for Norge, heter det i den foreløpige invitasjonen til havvind-konferansen i Oslo den 16. september.

 

Hensikten med konferansen er å belyse hva som skal til for å få etablert et norsk hjemmemarked og en norsk industri for flytende havvind.

 

Fra programmet nevnes

  • «En framtidsvisjon for norsk industri» – Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

  • “Strategic benefits of an early market entry” – CEO Giles Dickson in WindEurope

  • «Det danske vindeventyr» – Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør til Norge

  • «Norske eksportmuligheter» – Direktør for forretningsutvikling Ivar Slengesol i Eksportkreditt


Konferansen holdes i Eksportkreditt sine lokaler i Oslo, Cort Adelers gate 30.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund