Vindmøllene må bli lettere

28.02.2011
Nye forskningssentre skal hjelpe energiministeren til å skaffe mer miljøvennlig energi. Lettere vindmøller er et av målene.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har utpekt tre nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Sentrene CenSES, CICEP og CREE ledes av NTNU, Cicero og Frischsenteret. De skal drive samfunnsforskning om energi, og gi kunnskap om internasjonal energipolitikk, hvordan rammevilkår påvirker teknologiutvikling og om hvilke strategier som virker for å få mer miljøvennlig energi.

Havvind er for dyrt i dag. Det er det som er hele greia med teknologiutvikling, å sørge for at tårnet på vindmølla ikke veier 200 tonn, men at det om tjue år kanskje veier 30 tonn. Da vil kostnaden for å få en vindmølle til Haltenbanken eller kysten utenfor Haugesund kanskje være halvparten eller en fjerdepart av det den er i dag. Det er sånne perspektiver vi må ha, sier olje- og energiministeren.

Les mer her:
http://www.tu.no/energi/article279493.ece
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund