WCL flytter til Husøy

16.06.2020
-Vi får en bedre synergieffekt når vi er tettere på kundene.
Westcon Løfteteknikk AS (WCL) skal nå etablere nytt lager og nye kontorer ved Haugesund Cargo Terminals på Husøy. Selskapet, som spesialiserer seg på løfteteknikk og kranarbeid, har hatt sterk vekst og har nå et ønske om å få et sterkere fotfeste lokalt.

Administrerende direktør i WCL, Karl Johan Jentoft forteller Næringsforeningen om avgjørelsen å flytte.

-Vi ønsker å utvide nedslagsfeltet vårt med å komme tettere på kundene våre. Den nærheten er utrolig viktig og reduserer responstiden samtidig som vi blir mer tilgjengelige. I tillegg får vi en bedre synergieffekt når vi er tettere på kundene, sier han, sier han.

Jentoft trekker frem den økende trafikken gjennom Karmsund Havn som spesielt spennende.

-Karmsund Havn har mange skipsanløp som passer godt inn i vår kundeportefølje, og det er etablert flere aktører som vi samarbeider godt med. Karmsund Havn vokser og vil bli en betydelig nasjonal aktør – dette vil vi nå bli en del av med vår spisskompetanse innenfor kran og løft, sier han.

For Westcon Løfteteknikk vil dette også innebære bedre nærhet til sine kunder. I en pressemelding skriver selskapet at de har stort fokus på kort responstid på henvendelser - både når det gjelder tjenester og salg og utleie av produkter - og gode kundeopplevelser. På Haugalandet er WCL godt etablert med gode tilbakemeldinger fra større bedrifter som Aibel og Hydro, heter det i pressemeldingen.

-Viktig med flere ben å stå på


Lageret og de nye kontorene vil etter planen være operative innen 1. august 2020, men flytting av produkter og møblering av kontorfasiliteter starter allerede før ferien.

Jenoft trekker frem fordeler også for medarbeiderne, spesielt for de lokale medarbeiderne som er bosatt på Karmøy; det blir kortere vei til jobb, mer variasjon i arbeidet og Westcon Løfteteknikk som selskap får enda bedre nærhet til kunder på Karmøy og de ulike bedriftene ved Karmsund Havn.

-Det er viktig for Westcon Løfteteknikk at vi får flere bein å stå på. Med denne etableringen vil vi få et sterkere fotfeste lokalt, og vil bidra til variasjon i arbeidsoppgavene for våre medarbeidere. Dette bidrar til å øke vår kompetanse på sikt, sier Jentoft.

Torfinn Gaupås, forretningsutvikler hos Karmsund Havn, syntes det er flott at Westcon Løfteteknikk nå skal etablere seg på Husøy.

-Dette vil tilføre mye positivt til terminalen, og styrker Husøy og Haugesund Cargo Terminals med den spisskompetansen og tjenester som Westcon Løfteteknikk tilbyr, sier han.

Han mener dette kan medføre enda mer trafikk til havnen på Husøy.

-Nærheten Jentoft nevner vil styrke tilbudet og kompetansen i havnen. Derfor har vi veldig tro på slike etableringer, sier han.

Begge parter ser på dette som et steg i riktig retning for både WCL og Karmsund Havn sin respektive vekst.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund