Er du på “gjemmekontor”?

01.03.2021
Les den siste lederen fra næringslivsmagasinet Jobb & Næring
Pandemien har utfordret måten vi jobber på, kanskje spesielt for folk som jobber på kontor. Vi i Næringsforeningen tror at en del av endringene vil bli varige; Og det er vi ikke alene om.

I vår siste spørreundersøkelse svarte hele 75% av våre medlemsbedrifter at de digitale løsningene for samhandling er kommet for å bli. De rangerer også denne endringen som svært positiv. Men jeg tenker likevel at vi fortsatt trenger den mellommenneskelige kontakten i en aller annen form, også i arbeidshverdagen.

Det har vært en rekke diskusjoner om fordeler og ulemper ved hjemmekontor. De negative sidene som gjerne trekkes frem er manglende sosialisering, ensomhetsfølelse og utvannede grenser mellom arbeidstid og fritid. I den andre enden av diskusjonen står arbeidstakere og arbeidsgivere som mener at det nå er på høy tid med større frihet og tillitsbasert arbeidshverdag med fokus på hvordan oppgavene faktisk løses.

Poenget er ikke når eller hvor, men at jobben blir gjort, sier disse. Men er det da noe poeng i å ha faste lokaler i det hele tatt? Og hvorfor er det da blitt så populært å leie seg inn i både de etablerte og de nye kontorfellesskapene som nå lanseres? Jeg tror svaret ligger i mulighetene for samhandling og mellommenneskelig kontakt.

Konseptene jeg tenker på er også lagt opp etter samme tanke som Gründerloftet jobber etter. Gründere kunne jo også i utgangspunktet jobbet fra egne bosteder helt gratis. Men her er svaret sammenfallende med det andre virksomheter heller mot; En trenger også den gode samtalen, nettverksbyggingen og å bygge tillit mellom kolleger og/eller andre bedrifter.

Disse områdene fungerer åpenbart ikke like godt hjemme ved kjøkkenbordet via en skjerm. Det er kanskje derfor «freshe» kontorfellesskap som det i Kaigata 1, avdelinger som «Single Office avdelingen» på 24/7 bygget, og ikke minst satsingen fra Berg Eiendom på H-90 som nå er i vinden.

Disse kontorkonseptene løser jo begge disse arbeidsformene relativt rimelig.

Ja takk, begge deler!


Telenor lanserte våren 2020 beslutningen om at hjemmekontor nå ville bli det «saliggjørende» fremover. Jeg stusset litt over denne vel tidlige konklusjonen, og det gjorde flere med meg. Jeg er på ingen måte kvalifisert til å lande noen form for fasit (det kan vel de færreste), men kanskje løsningen egentlig ligger en plass midt imellom; Altså at en kan flekse mellom fysisk og digitalt oppmøte?

På den måten sikrer en kontakten, det nødvendige samarbeidet og den gode dialogen med kjekke kolleger, samtidig som en via hjemmekontor og Teams både ivaretar oppgaver som med fordel kan løses uforstyrret – og opplever friheten og følelsen av tillit fra arbeidsgivers side.

 

Jeg tenker at vi fortsatt trenger å treffe hverandre fysisk, lese kroppsspråk, dele gode ideer, spøke litt og beholde denne drøsen om gårsdagens fotballkamp eller Netflix-serier i lunsjen. Men så skal vi samtidig også høste rasjonaliseringsgevinsten av å jobbe digitalt fra hjemmekontor der det er mest naturlig og hensiktsmessig.

Svaret er altså mest sannsynligvis - ja takk, begge deler!
Jobb & næring
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund