- Det er ikke dekning ute på havet

23.06.2021
Næringslivet gjør seg klar for et nytt industrieventyr
I juni i fjor åpnet olje- og energiminister Tina Bru området Utsira Nord for søknader om fornybar energiproduksjon til havs.

Analyser gjennomført av Menon Economics viser at utbygging av havvindmøller på Utsira Nord kan gi en verdiskapning på 13. milliarder og arbeid til 12 000 personer – hvorav over halvparten kan bli å finne på Haugalandet og i Sunnhordaland.

Vi snakket med noen bedrifter som allerede snuser på det nye markedet.
 

- Det er ikke dekning ute på havet


Daglig leder i Com Con AS, Arne Ringen, har fulgt utviklingen innenfor havvind de siste årene

- Vi ser mange paralleller med offshoreindustrien for telekommunikasjonsløsninger til vindkraft. Behov som tale- og datakommunikasjon, sikkerhet og overvåkning, vær- og miljødata, identifikasjon og navigasjonsmerking er eksempler på dette, sier Ringen.

En person som jobber på eller driver vedlikehold på en vindmølle må kunne kommunisere med omverdenen - Og ifølge Ringen er det mer avansert enn å bare ta med smarttelefonen.

- Disse løsningene er veldig komplekse. Det er jo ikke nødvendigvis dekning der ute, hverken for personell eller utstyr. Teknologier som IoT, WiFi, 4G, 5G, fiber og andre radiosystemer kan bidra til å optimalisere og effektivisere drift samt fjernovervåkning og fjernstyring.

Dette krever infrastruktur for telekommunikasjon og data, både for kommunikasjon internt på felt og ikke minst mot land. Derfor ønsker vi å ta del i det tverrfaglige samarbeidet på Haugalandet, fortsetter han.

Selskapet har levert slike løsninger og tjenester til olje og gass bransjen gjennom konsulenttjenester, prosjekter og ikke minst som utstyrs- og system leverandør i mer enn 30 år.

- Vår oppfatning er at de lokale tjenesteleverandørene innen olje og gass besitter en enorm kunnskap og erfaring som kan bidra til å heve hele regionen som kompetanse sentrum for vindkraftbransjen til havs, sier han.
Jobb & næring
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund