- Vil bety mye for Haugesund

24.11.2021
- Jeg kan vel ikke bruke uttrykket "all time high", men sysselsettingen er og vil forbli på et svært høyt nivå i årene framover, sier verftsleder Ole Sandvik.
Aibel er tildelt fire nye kontrakter av Equinor. Verftet på Risøy er sikret jobb i mange år framover.
 
De fire nye kontraktene vil utløse betydelig aktivitet i Aibels kontorer i Harstad, Oslo, Stavanger og Haugesund. Aibel anslår at kontraktene vil gi rundt 3500 årsverk. Kontraktene har en samlet verdi på ca. 5 milliarder kroner inkludert opsjoner.
 
Equinor har inngått kontraktene vegne av partnerskapene Krafla, Gina Krog, Asterix og Gassco på Kårstø.

– Samtlige kontrakter vil genere arbeid på verftet, dersom alt går etter planen. For Haugesund er dette en stor dag. Alt som skal bygges i disse kontraktene vil skape mange arbeidsplasser i Haugesund, sier Ole Sandvik, leder ved verftet på Risøy til  Næringsforeningen.
-Det gode er at de gir oss en trygg horisont, helt opp til 2026/27. Aktivitetsnivået vil alltid svinge litt, men disse kontraktene sikrer oss en jevn tilgang på jobb over en lengre peeriode. Det er litt unikt for denne næringen, sier Sandvik.
Han har nå vel 2000 medarbeidere bare på verftet på Risøy. I tillegg jobber Aibel-folk fra Haugalandet på plattformer i Nordsjøen, på Kårstø og andre steder langs norskekysten. 
-Jeg kan vel ikke bruke uttrykket "all time high", men sysselsettingen er og vil forbli på et svært høyt nivå i årene framover, sier Sandvik. 


Om Krafla
Aibel har blitt tildelt en Front-End Engineering and Design (FEED) kontrakt for den ubemannede prosessplattformen på Krafla-feltet. Tildelingen er en videreføring av pre-FEED-kontrakten som ble tildelt i 2020. Studien vil etablere grunnlag for å koble en ubemannet plattform til den Aker BP-opererte plattformen på NOA-feltet. Verdien av studien er anslått til i overkant av 180 millioner kroner. Prosjektet skal ledes og gjennomføres fra Aibels kontor i Oslo.

Om Asterix
Aibel har blitt tildelt en FEED-studie med mulighet for en utvidet FEED-studie, samt et alternativ for faktisk utførelse av modifikasjonene for å koble Asterix-funnet til Aasta Hansteen-plattformen. Samlet verdi av FEED-studien er anslått til i overkant av 75 millioner kroner. Opsjonen for gjennomføring er anslått til over 1 milliard kroner, og omfatter blant annet en 430 tonns modul som er planlagt satt sammen i Nordsjøen ved Aibels verft i Haugesund. FÔRET skal gjennomføres på Aibels kontor i Stavanger med bidrag fra kontorene i Oslo, Harstad og Singapore.

Om Gina Krog
Aibel er tildelt en gjennomføringskontrakt for modifikasjoner av Gina Krog og Sleipner A for å knytte plattformene sammen med en ny rørledning. En ny 23 kilometer lang rørledning mellom Gina Krog og Sleipner A vil erstatte Randgrid FSO (flytende lager- og lossefartøy) i 2024. Denne kontrakten har en verdi på i underkant av 500 millioner kroner og anslås å sysselsette om lag 70 personer de neste tre årene. Prosjektet ledes og gjennomføres fra Aibels kontor i Stavanger.

Om Kårstø
Aibel er tildelt FÔR-kontrakt for elektrifisering av turbiner og trykkkjeler ved prosessanlegget på Kårstø. Kontrakten ble tildelt 12. Verdien er anslått til 130 millioner kroner for FEED-studien. Kontrakten inkluderer også en opsjon på gjennomføring til en verdi anslått til over 3 milliarder kroner så langt. Studien er anslått å sysselsette rundt 85 personer, og bemanningen for gjennomføringsfasen vil bli trappet opp til rundt 600. Prosjektet gjennomføres på Aibels kontor i Haugesund. Du kan lese mer om denne kontrakten her. 
Industri
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund