Ny stor milliardkontrakt til Aibel

26.11.2021
- Denne uken har vi befestet vår stilling som den ledende leverandøren av løsninger for elektrifisering av produksjons- og prosessanlegg til havs og på land, sier Mads Andersen, konsernsjef i Aibel. Foto: Øyvind Sætre
Kontrakten med Equinor krever rundt 1300 årsverk, starter umiddelbart og ferdigstilles i 2026
Aibel er tildelt kontrakt av Equinor, på vegne av Oseberg-lisenshavere, for prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon (EPCI) for å del-elektrifisere Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør, skriver konsernet i en pressemelding. Kontrakten omfatter også oppgradering av gassbehandlingskapasiteten på Oseberg Feltsenter og har en anslått verdi på over fire milliarder kroner.

Aibel anslår at gjennomføringen vil kreve rundt 1300 årsverk. Tildelingen kommer i forlengelse av at Aibel har gjennomført designutvikling og forprosjektering (FEED) av prosjektet, som har til formål å maksimere gasseksporten fra Oseberg og samtidig etablere en løsning for elektrifisering av gasskompressorene. Dette vil redusere CO2-utslippene fra produksjonen offshore med omtrent 320.000 tonn per år.

Kontrakten kommer bare få dager etter at Aibel ble tildelt fire Equinor-kontrakter. Inkludert opsjoner har disse en verdi av rundt fem milliarder kroner. Tildelinger med en samlet kontraktsum nesten ti milliarder kroner på en og samme uke vekker glede hos Aibels konsernsjef.

- Denne uken har vi befestet vår stilling som den ledende leverandøren av løsninger for elektrifisering av produksjons- og prosessanlegg til havs og på land. Vi er stolte av å kunne spille en sentral rolle i arbeidet med å av-karbonisere norsk olje- og gassproduksjon. Som kjent har den norske olje- og gassindustrien en ambisjon om å redusere CO2-utslippene fra sokkelen med 40 prosent innen 2030, sier Mads Andersen, konsernsjef i Aibel.

- Kontrakten på Oseberg gjør at andelen fornybart i Aibels ordrereserve for første gang har blitt større enn olje og gass. Fornybart utgjør nå over 60 prosent av ordrereserven på cirka 14 milliarder kroner, hvorav havvind og elektrifisering utgjør omtrent like store andeler. Dette er en milepæl i vår transformasjon mot fornybart, legger Andersen til.

Det omfattende arbeidet med prosjektgjennomføringen vil bli utført ved Aibels kontorer i Bergen og Stavanger, med støtte fra kontorene i Haugesund og Oslo. Oppdraget omfatter også bygging av tre nye moduler til Oseberg Feltsenter og vil i hovedsak inneholde utstyr for elektrisk drevne kompressorer og mottak av elektrisk kraft fra land. Modulene vil bli bygget på Aibels verft i Haugesund. I tillegg skal Aibel gjennomføre det tilhørende integrasjonsarbeidet offshore og på landanlegget på Kollsnes, hvor selskapet blant annet skal sørge for de elektriske installasjonene i en ny omformerstasjon.

Prosjektet starter opp umiddelbart og ferdigstilles sommeren 2026. Kontrakten forutsetter myndighetsgodkjenning av prosjektet.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund