Alt blir bra!

01.02.2021
Les siste leder fra Jobb & Næring
Vi rakk knapt å rydde bort julepynten før Erna & Co kunngjorde nye restriksjoner og anbefa-linger som gjaldt hele landet. Det var kanskje ikke en like stor overraskelse som nedsten-gingen i fjor vår, men like fullt ble vi enda en gang smertelig klar over hvor sårbare vi er i møte med dette viruset. Optimismen som var rettet mot dette nye året fikk seg nok en knekk.

Det er store forskjeller mellom de ulike bransjene nå, og bransjer som reiseliv og uteliv er blant de mest utsatte dessverre. Arbeidsledigheten er dessverre fortsatt for høy, og det er mange flinke folk som det siste året enten har blitt permittert eller oppsagt. Vår oppfordring til bedrifter som gjør det bra, er å benytte denne muligheten til å få inn nye kloke hoder, gjerne fra andre bransjer, som kan bidra til å forsterke bedriftens innovasjonsevne og konkurransekraft.

Næringsforeningen har i samarbeid med Fylkeskommunen, NAV, Haugesund kommune, LO og Næringsforenin-gen i Stavangerregionen, etablert en felles møteplass for de som er permittert eller arbeidsledige. Hensikten er å synliggjøre hva som finnes av muligheter i regionen, både når det gjelder utdanning og nye jobber. Vi håper dette kan bidra i en krevende livssituasjon for mange som nå ikke får brukt sin verdifulle kompetanse. Vi sendte ut en medlemsundersøkelse til våre bedrifter i desember.

Tilbakemeldingen fra bedriftene viste samme gledelige nivå på optimisme som en tilsvarende undersø-kelse gjennomført like før sommeren. På det tidspunktet trodde nok de fleste av oss at vi var over kneiken. Så feil tok vi… Men bedriftenes optimisme rettet mot 2021 lover godt, og gir oss godt håp om mer normale tider. Konjunkturbaro-meteret til Sparebank 1 SR Bank, som nylig ble presen-tert, gir også samme grunn til optimisme. Her forventer 55% av bedriftene som svarte på undersøkelsen oppgang det kommende året; Dette skal vi jammen ta med oss.

Lokalt skal vi også glede oss over at flere større planlag-te prosjekter, vil kunne bety mye for vår region de neste årene, både med tanke på sysselsetting og attraktivitet. Det jobbes med flere store internasjonale og bærekraftige aktører til Haugaland Næringspark. Kårstø bør dessuten være godt posisjonert for å kunne få tilgang på gass fra nye felt i Nordsjøen, noe som igjen vil gi store ringvirknin-ger.Karmsund Havn fortsetter sin enorme ekspansjon, og prosjektet Rogfast er heldigvis snart i gang igjen med tilhørende entreprenørvirksomhet.

Og da har jeg ikke en gang nevnt Aibel som virkelig har tatt en posisjon innen fornybarmarkedet, eller mulighete-ne som ligger innenfor Havvind og Utsira Nord. Bruk også noen minutter på å lese om innovative Ecofisk i denne utgaven. Disse er blant en rekke aktørene som gir oss grunn til å unne oss en større dose selvtillit på vegne av Haugalandet fremover.

Perioden vi har vært gjennom kan nok på mange måter beskrives som et maraton. Det siste strekket krever alltid mest utholdenhet og stå på-vilje.

Vi er forhåpentligvis der nå, og skimter målstreken der fremme folkens. Jeg tror at alt blir bra!
Jobb & næring
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund