Ansatte får større eierskap i banken

16.05.2022
De ansatte i Haugesund Sparebank får muligheten til å være eiere i sin egen arbeidsplass.. Her avbildet under en bærekraft-workshop på Ryvarden.
- Vi ønsker at alle fast ansatte hos oss, skal få muligheten til å være eiere i sin egen arbeidsplass, sier banksjef i Haugesund Sparebank, Bente Haraldson Syre
For å legge til rette for ansattes eierskap i banken har styret i Haugesund Sparebank vedtatt å gjennomføre spareprogram for fast ansatte i banken. Det kommer frem i en pressemelding fra banken.

Fast ansatte i banken blir invitert til å kjøpe egenkapitalbevis i banken for NOK 15.000 eller NOK 25.000, med 30 % rabatt til markedskurs. Kjøpet finansieres ved at de ansatte trekkes et likt beløp fra lønnen over de neste 12 månedene. Sparebeløpet gis med forbehold om 12 måneders binding.

Haugesund Sparebank tar sikte på å gjennomføre tilbakekjøp av egenkapitalbevis i markedet. Spareprogrammet gjennomføres som et videresalg hvor banken vil selge egenkapitalbevis fra egen beholdning.

- Vi ønsker at alle fast ansatte hos oss, skal få muligheten til å være eiere i sin egen arbeidsplass. Og vi tror dette vil gi svært positive synergier, der de ansatte vil oppleve en tettere tilknytning til banken. Med dette vil de også kunne være med å bidra positivt til både utviklingen av sparebanken og lokalsamfunnet, sier banksjef, Bente Haraldson Syre
Finans
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund