Ansetter lærlinger i koronatider

03.12.2020
Lærlingene på Westcon trives med varierte oppgaver. Fra venstre: Thomas Hustvedt, Bjarte Vaula, Lewis Paul Hoggett, Vidar Langhelle, Sindre Sandsgård, Benjamin Nærland, Sindre Mannes, Ola Åsheim Havreberg og Karina Austnaberg Våge. (Foto: Medvind24.no)
Helgevold-Gruppen har femti lærlinger denne høsten

– I år har vi tatt inn fire lærlinger, noe som er dobbelt så mye som vi pleier å ta inn i året, sier daglig leder i Westcon Power & Automation – Installation AS, Bjørnar Tveit.


Westcon Power & Automation – Installation AS i Ølensvåg har nå totalt 11 lærlinger. 10 av disse er lærlinger i elektrofaget, og en i lagerlogistikk. Dette året har vært helt spesielt, også i Westcon. Koronatiden har gitt smittevernstiltak på jobb og fare for karanteneperioder for de ansatte. Men den har også åpnet en dør for lokale og unge arbeidstakere, skriver Medvind24.no


– Vi har ikke den tilgangen på utenlandsk arbeidskraft som vi pleier, dermed blir det naturlig å satse enda mer på lærlinger. Det er veldig mange flinke ungdommer rundt oss, som gjerne vil jobbe med både båt og rigg, sier Tveit.


– Vi er veldig bevisst på at ungdommene som går på elektrofag i regionen skal høre om oss, og kjenne til hva vi jobber med. Vi ønsker de skal få en god fagutdanning, og gjerne fortsette som fagarbeider etter endt læretid. Å ha et fagbrev som grunnlag for videre utdanning, vil være en populær kombinasjon for markedet vi operere i.


– Da kjenner de faget og har praksis fra feltarbeidet, det er viktig, slår Bjørnar Tveit fast.


Halvparten av lærlingene som er innom i bedriften blir med videre i fast jobb.


Satser lokalt

Helgevold er en annen bedrift i regionen som satser på lærlinger tross koronatiden. Helgevold Gruppen er lokalisert i ti kommuner og har totalt 260 ansatte. I gruppen er det denne høsten 50 lærlinger, innen elektrofaget, marked og kontor.
 

– Vi har alltid satset på ungdommer i lokalområdet, det er viktig for oss og har skapt grunnstammen i bedriften, sier administrerende direktør Johannes Helgevold. Både han avdelingsleder privatmarked, Petter Frøyland mener lærlingene er en av de viktigste rekrutteringsarenaene i bedriften.


Helgevold opplevde en liten stans i arbeidet i mars, da første runde med koronasmitte brøt ut i landet, i denne perioden fikk bedriften også en del permitteringer. Men etter påske har alle vært på jobb, selv om smittepresset har økt betraktelig den siste tiden. Nå ser ordrebøkene også ut til å være mer normale fremover.


– Vi har lærlinger i både sterkstrøm, svakstrøm, og på markedsavdelingen vår. Det er viktig å satse på lokale ungdommer som vi vet gjerne vil bli værende i bedriften. Vi har mange avdelinger og det er nyttig å rekruttere i nærområdet til avdelingene, der lærlingene er godt kjent, sier Petter Frøyland.


– Lærlingene er en viktig del av bedriften vår, det er viktig at de som ønsker å jobbe hos oss tar kontakt, sier Johannes Helgevold til Medvind24.no.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund