Arbeidsmarkedet godt i gang igjen!

04.10.2021
-Ledigheten synker, og det er mange utlyste stillinger, sier NAV-lederen
Slik oppsummerer leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen tallene i nav sin September-rapport om arbeidsmarkedet i Rogaland.

-Det har vært jevnt høy etterspørsel hele september, og det virker som de fleste deler av arbeidsmarkedet nå er i god gang igjen, sier hun.

Mens Rogaland som helhet denne måneden er på «Før-Korona-Tall», så ligger flere av våre kommuner fortsatt rett over der de lå i januar/februar 2020 før koronaen kom.

-Men nå er det veldig nært at Nord-Rogaland er tilbake der også. Og nordfylket lå jo også under fylkessnittet i ledighet når koronaen slo til.  I september fortsetter ledigheten i Nord-Rogaland samlet å synke, og jeg antar at effekten av den siste gjenåpningen vil vise enda litt tydeligere i neste månedstall. Og kanskje aller mest på tallene for delvis ledige som har vært knyttet mye til hotell/restaurant og andre reiselivsbedrifter, sier Nilsen. 

Det fortsatt Haugesund i nordfylket som er over fylkessnittet med sine 2,5% helt ledige arbeidssøkere, selv om de hadde en god nedgang denne måneden. Gjennomsnitt for landet er denne måneden likt som fylkessnittet for Rogaland med 2,4%.  Karmøy holder seg stabilt, og har likt som forrige måned med 2,0% helt ledige. Også Vindafjord har denne måneden stabil ledighet med 1,7% helt ledige. Tysvær har god nedgang denne måneden, og går helt ned på 1,5% helt ledige. I nedre del av tabellen finner vi Sauda med 1,1%, Suldal med 1,0% og Bokn med lave 0,9% helt ledige.  

 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto
Haugesund 483 93 576 2,5% 0,5% 3,0%
Rogaland 6066 1279 7345 2,4% 0,4% 2,8%
Karmøy 421 72 493 2,0% 0,3% 2,3%
Vindafjord 80 15 95 1,7% 0,3% 1,9%
Tysvær 87 37 124 1,5% 0,5% 2,0%
Sauda 25 5 30 1,1% 0,3% 1,4%
Suldal 16 * 16 1,0% * 1,0%
Bokn 4 * 4 0,9% * 0,9%
Utsira * * * * * *

*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn

-Vi har en liten økning i antall personer som deltar på tiltak, og da får vi en brutto nedgang på helt ledige arbeidssøkere på 45 personer i Nord-Rogaland denne måneden. I tillegg har vi 743 delvis ledige, og det er en nedgang 39 personer siden forrige måned, sier Nilsen. 
 

Varsel om nedbemanning


NAV har i september mottatt varsel om permittering fra 4 bedrifter innen litt forskjellige deler av industrien. 3 større varsel (over 10) og 1 mindre. I sum gjelder det 74 personer. Disse varsles å bli relativt kortvarige, dersom de skulle bli effektuert.   
 

Utlyste stillinger  


Det høye nivået på utlyste stillinger (698) holder seg fortsatt oppe også i Nord-Rogaland, og vi hadde en økning på 7,7% sammenlignet med samme måned i fjor.  Flest utlyste stillinger denne måneden finner vi innen helse, pleie og omsorg (151), Ingeniør- og IKT fag (106) og bygg og anlegg (84). Men størst økning i utlyste stillinger finner vi innen Kontorarbeid (49), reiseliv og transport (46).

-Som forrige måned, så ser vi nå en nedgang i utlyste stillinger innen industri. En del av dette forstår vi at handler om at det nå er vanskelig å få tak i den riktige kompetansen som bedriftene etterspør, og dette har vedvart over tid. Så her har vi flere som oppgir at de kunne ha ansatt folk om de hadde fått tak i erfarne folk med riktige fagbrev som er behovet de har uten at de har lyst ut stillingene akkurat nå.

Også rekrutteringstjenestene i NAV merker god etterspørsel etter arbeidskraft.

-Det er fortsatt en del koronarelaterte utfordringer for noen av bedriftene, som gjerne handler om mangel på råvarer og trøbbel med å få tak i ting man trenger til produksjon fra andre deler av verden osv. Nå begynner også mangelen på arbeidskraft i flere næringer å gjøre seg mer tydelig igjen etter at den største koronarelaterte ledigheten er i ferd med å forsvinne. Og fortsatt er det slik at det er litt mismatch mellom mange av de som er arbeidssøkere og de stillingene som lyses ut, sier hun.  

-Men vi har fortsatt arbeidskraft, og vi har mange virkemidler som kan tas i bruk dersom man velger personer med delkompetanse eller alternativ kompetanse. Så vi hører gjerne fra bedrifter som har behov for arbeidskraft for å se om vi kan finne frem til gode løsninger sammen, legger hun til.  
 
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund