Høy aktivitet

04.03.2024
Leder i Nav Marked, Elisabeth Lie Nilsen, melder om fortsatt gode tider i arbeidsmarkedet.
Ser fortsatt lyst ut i det lokale arbeidsmarkedet.
1 635 personer på Haugalandet var registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av februar. 977 av dem, eller 1,6 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige. I Rogaland er 1,8 prosent av arbeidssøkerne helt ledige. Nasjonal ledighet nå er på 2,1 prosent. Det er variasjon mellom de enkelte kommunene i regionen. Sammenlignet med samme måned i fjor, så stiger ledigheten litt i enkelte kommuner, mens i andre synker den litt, skriver leder i NAV Marked Elisabeth Lie Nilsen i en pressemelding.

-Vi har heller ikke denne måneden mottatt varsel om større nedbemanninger, selv om det i nasjonale media har vært en del snakk om dette. Vi har noen mindre permitteringer og oppsigelser, men ingen større som er varslet i regionen, opplyser Lie Nilsen.

Av de 5 415 utlyste stillingene i Rogaland var 1 289 av dem i vår region. Det er en oppgang på 28 prosent fra i fjor. Igjen en ny rekord – og et svært høyt antall offentlig utlyste stillinger.

Flest utlyste stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 357 ledige stillinger. Serviceyrker og annet arbeid hadde 180. Industriarbeid hadde 135, mens bygg og anlegg hadde 103 ledige stillinger. Hele 62 prosent av stillingene er utlyst av arbeidsgivere i Haugesund kommune. Men alle kommuner hadde oppgang i utlyste stillinger med unntak av Sveio, når vi sammenligner med samme periode i fjor.

-Også i februar har det vært stor mengde sommerjobber og lærlingejobber utlyst. Så de som ønsker denne type stillinger må følge ekstra godt med nå, når søkefristene nærmer seg og går ut mange steder, sier Nav-lederen.

Lie Nilsen oppfordrer bransjer som sliter med å få tak i arbeidskraft til å ta kontakt med NAV.
-Flere av de som kommer til Norge som flyktninger har god bakgrunn, og har lært seg ganske bra norsk etter hvert. NAV har mange tilgjengelige tiltak og virkemidler. Så det kan ligge gode muligheter i samarbeid, for å få tak i arbeidskraft som kan tilegne seg den ønskede kompetansen om de ikke har den fra før, avslutter Lie Nilsen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund