Ber om mentorer og arbeidstrening

04.11.2021
Bernt Jæger i Næringsforeningen sammen med Hiwot Hailu, virksomhetsleder ved Forandringshuset og programkoordinator Egil Jondal
Forandringshuset inviterer til samarbeid for å gjøre det enklere for unge å komme seg inn i arbeidslivet.
- Det er en viktig inkluderingsjobb Forandringshuset gjør. Vi vil oppfordre våre medlemmer til å gjøre en innsats her gjennom å gi unge arbeidserfaring og kompetanse som kan styrke deres CV,  sier leder av Næringsforeningen, Bernt Jæger.

Hiwot Hailu er virksomhetsleder og Egil Jondal programkoordinator ved Forandringshuset, som holder til i KM-huset i Haugesund. Forandringshuset er et nasjonalt foretak i regi av KFUM, som gjennom ulike programmer skal hjelpe unge til å få arbeidserfaring. I dag er det  i alt ti slike tilbud rundt omkring i landet, som fokuserer på tre hovedbolker:
  1. Aktiv fritid
  2. Inkludering og samfunnsansvar  
  3. Arbeids og entreprenørskap.

Her er Hiwot og Jondals beskrivelse av programmet og utfordringen til bedriftene på Haugalandet:
 
1. Forandringshuset Lederakademi; er en felles paraply for våre ulike leder- og utviklingsprogrammer. Vi leverer kurspakker i ulike varianter, tilpasset målgrupper, behov og ønsker – også eksternt. Her har vi behov for mentorer med bransjekunnskap som være trygge voksne for ungdommer som deltar i våre lederprogrammer.

2. KOBL: Forandringshuset kobler unge med en drøm å lære noe, gjøre noe eller skape noe, med flinke frivillige som kan hjelpe dem med å realisere drømmen. Går 2 unge eller flere sammen for å få til noe, lover vi å gjøre alt vi kan for å koble dem med de rette folka. Her ønsker vi et tettere samarbeid med næringslivet i forhold til kompetanseheving og erfaringsutveksling.

3. Powerhouse: Powerhouse er et konsept Forandringshuset har utviklet i samarbeid med vår svenske partner, Fryshuset. Powerhouse er en metode for å møte unges ideer, og gjøre dem i stand til å realisere sine egne prosjekter. Powerhouse følger opp den enkelte på veiledning 1:1 og gjennom grupper i workshops, kurs, nettverk og konkurranser. Her ønsker vi at næringslivet kan være med å bidra med bransjekunnskap, kurs og workshop som ungdommene kan ta del i.

 4. Ungdomscrew: Forandringshuset ønsker å gi unge anledning til å få arbeidserfaring og kompetanse som kan være en første linje på CVn. Ungdomscrew er unge ansatte medarbeidere som gjennom en ordinær søkeprosess ansettes på en kontrakt på 100 timer i løpet av 6 måneder. Arbeidstrening i seks måneder dekkes av det offentlige.
Målet med Ungdomscrewet skal være at ungdom uten arbeidserfaring rekrutteres inn i lønnet arbeidet i Forandringshuset. Forandringshuset skal fungere som et springbrett inn i arbeidslivet for ungdommene som engasjerer seg hos oss. Her ønsker vi et tettere samarbeid med næringslivet lokalt slik at vi kan skreddersy arbeidserfaringen vi tilbyr for vårt ungdomscrew. 

5. Arbeidspraksis: Forandringshuset samarbeider med NAV og andre aktører som arbeider for å inkludere flere i arbeidslivet. Vi vil bidra til at flere får mestringsopplevelser og erfaring med det å stå i arbeid. Alle mennesker har noe å bidra med, og vi vil bidra til at flere får tatt egne ressurser i bruk til gode for fellesskapet. Vi ønsker å være en brobygger til videre arbeidspraksis slik at våre deltakere kan få større nettverk.


 


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund